Archiv projektů

Název Délka trvání Anotace Donor
Klíčové faktory kariérní volby
Září 2018 – Srpen 2021
Cílem projektu je výzkum klíčových faktorů kariérní volby u mladých lidí a posílení role kariérových poradců v tomto procesu. Projektovými partnery jsou univerzity a vzdělávací centra: EKS (koordinátor,...
Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)
Profesionalizace vzdělavatelů
01.11.2018 - 31.10.2019
Cílem projektu Profesionalizace vzdělavatelů v poradenství je zvýšit expertní kapacitu EKS v oblasti kariérového poradenství, posílení její udržitelnosti a získat inspiraci pro další rozvoj kariérového...
Erasmus+ Programme of the European Union
Na cestě do práce
Únor 2013 – Červen 2015
Vzdělávací program je určen migrantům a migrantkám žijícím v Plzeňském a Středočeském kraji. Vzhledem k tomu, že cílová skupina je značně diverzifikovaná (délka pobytu v ČR, úroveň českého jazyka, pracovní...
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR
Práce bez předsudků
leden 2017 – prosinec 2018
Projekt se zaměřuje na nerovné postavení žen na trhu práce. Jeho cílem je podpořit opatření, která povedou ke snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce. Klíčovou aktivitou je tvorba metodiky pro...
Projekt "Práce bez předsudků" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003437) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.
European Migrant Adviser Toolkit
Duben 2011 – Březen 2013
Mezinárodní projekt je zaměřen na podporu integrace migrantů a migrantek na trh práce. Cílem projektu je vytvořit univerzálně přenosnou metodiku, která bude zdarma nabídnuta všem lektorům a institucím, které...
Program celoživotního učení – Leonardo da Vinci
Hledejme po-volání
Srpen 2016 - Červenec 2019
Projekt je zaměřen na podporu a aktivizaci sociálně vyloučených osob (dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče včetně samoživitelů). Klíčovou aktivitou je sebezkušenostní rozvojový program, který probíhá formou...
Projekt "Hledejme po-volání" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001157) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.
Integraction
Srpen 2011 – Červenec 2013
EKS ve spolupráci s partnerskými organizacemi z Velké Británie (Praxis a The Gilfillan Partnership) a ze Španělska (Fundacion Laboral Del Metal) vytvořila sdílený prostor pro propagaci těch nejúspěšnějších...
Program celoživotního učení – Leonardo da Vinci
Máte šanci zapojit se!
Červenec 2011 – Duben 2014
Cílem projektu je poskytnut migrantům a migrantkám dostatek znalostí a dovedností k posílení jejich ekonomické nezávislosti, soběstačnosti, samostatnému řešení problémů a využívání dostupných služeb...
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR
Cesta za sebedůvěrou
Září 2016 - Srpen 2018
Projekt se zaměřuje na řešení sociálního vyloučení a diskriminaci matek malých dětí, žen samoživitelek a nezaměstnaných žen v obcích Nového Města na Moravě a Dvora Králové nad Labem. Prostřednictvím...
Projekt "Cesta za sebedůvěrou" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001158) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.
Podnikání – vaše šance
Duben 2011 – Březen 2013
Cílem projektu „Podnikání – vaše šance“ bylo podpořit podnikatelské záměry migrantů a migrantek a usnadnit jim tím přístup na český pracovní trh. Projekt byl koncipován jako vzdělávací kurz, který zahrnoval...
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR

Stránky