Archiv projektů

Název Délka trvání Anotace Donor
Inkluzivní principy ve vzdělávání
Květen 2014- Červen 2015
Projekt usiloval o zavádění principů inkluzivního vzdělávání do vzdělávání dospělých. Zaměřil se na lektory a metodiky, kteří působí v oblasti dalšího vzdělávání. Cílem bylo vytvořit metodiku, která nabídne...
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, státní rozpočet ČR.
Inspirace a inovace v kariérovém poradenství
Červen 2015- Červen 2016
Cílem projektu je zvýšit expertní kapacitu EKS v oblasti kariérového poradenství, posílení její udržitelnosti a získat inspiraci pro další rozvoj kariérového poradenství v ČR. Většina týmu, který se podílí...
Erasmus+ Programme of the European Union
Vzdělávání jako klíč k rovnému zapojení žen
Červenec 2014- Prosinec 2014
Projekt usiluje prostřednictvím individuálního poradenství a vzdělávání o zlepšení postavení žen na rodičovské dovolené, žen z malých měst a obcí a žen-migrantek na trhu práce i ve společnosti.
Dotační program MPSV na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů, státní rozpočet ČR.
Klíčové faktory kariérní volby
Září 2018 – Srpen 2021
Cílem projektu je výzkum klíčových faktorů kariérní volby u mladých lidí a posílení role kariérových poradců v tomto procesu. Projektovými partnery jsou univerzity a vzdělávací centra: EKS (koordinátor,...
Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)
Profesionalizace vzdělavatelů
01.11.2018 - 31.10.2019
Cílem projektu Profesionalizace vzdělavatelů v poradenství je zvýšit expertní kapacitu EKS v oblasti kariérového poradenství, posílení její udržitelnosti a získat inspiraci pro další rozvoj kariérového...
Erasmus+ Programme of the European Union
Na cestě do práce
Únor 2013 – Červen 2015
Vzdělávací program je určen migrantům a migrantkám žijícím v Plzeňském a Středočeském kraji. Vzhledem k tomu, že cílová skupina je značně diverzifikovaná (délka pobytu v ČR, úroveň českého jazyka, pracovní...
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR
Práce bez předsudků
leden 2017 – prosinec 2018
Projekt se zaměřuje na nerovné postavení žen na trhu práce. Jeho cílem je podpořit opatření, která povedou ke snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce. Klíčovou aktivitou je tvorba metodiky pro...
Projekt "Práce bez předsudků" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003437) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.
European Migrant Adviser Toolkit
Duben 2011 – Březen 2013
Mezinárodní projekt je zaměřen na podporu integrace migrantů a migrantek na trh práce. Cílem projektu je vytvořit univerzálně přenosnou metodiku, která bude zdarma nabídnuta všem lektorům a institucím, které...
Program celoživotního učení – Leonardo da Vinci
Hledejme po-volání
Srpen 2016 - Červenec 2019
Projekt je zaměřen na podporu a aktivizaci sociálně vyloučených osob (dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče včetně samoživitelů). Klíčovou aktivitou je sebezkušenostní rozvojový program, který probíhá formou...
Projekt "Hledejme po-volání" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001157) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.
Integraction
Srpen 2011 – Červenec 2013
EKS ve spolupráci s partnerskými organizacemi z Velké Británie (Praxis a The Gilfillan Partnership) a ze Španělska (Fundacion Laboral Del Metal) vytvořila sdílený prostor pro propagaci těch nejúspěšnějších...
Program celoživotního učení – Leonardo da Vinci

Stránky