Integraction

Délka trvání

Srpen 2011 – Červenec 2013

Donor

Program celoživotního učení – Leonardo da Vinci

Anotace

EKS ve spolupráci s partnerskými organizacemi z Velké Británie (Praxis a The Gilfillan Partnership) a ze Španělska (Fundacion Laboral Del Metal) vytvořila sdílený prostor pro propagaci těch nejúspěšnějších iniciativ a projektů, které v Evropě vznikly na poli ekonomické a sociální integrace migrantů. V tomto prostoru budou k dispozici také tréninkové materiály, které budou dostupné všem zájemcům a zájemkyním, kteří pracují se zranitelnými skupinami migrantů a migrantek.V rámci tří mezinárodní setkání zmapujeme úspěšné lokální iniciativy, které představíme na společné facebookové stránce a v závěrečném dokumentu.

Popis projektu

Místo realizace: Česká republika, Španělsko, Velká Británie

Partneři: PraxisThe Gilfillan Partnership (Velká Británie), Fundacion Laboral Del Metal (Španělsko)

Termíny mezinárodních setkání:

  • Santander – listopad 2011
  • Praha – listopad 2012
  • Londýn – červen 2013

Výstupy:

  • Závěrečné doporučení (ke stažení v anglickém jazyce). Dokument mapuje nejčastější bariéry, kterým migranti a migrantky při hledání práce ve vybraných zemích Evropy čelí,  navíc obsahuje i konkrétní doporučení pro zefektivnění již existujících služeb a poradenství pro cizince.
  • Integracion: projektová facebooková stránka pro sdílení dobré praxe na poli integrace migrantů

Projekt byl podpořen v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci