Inspirace a inovace v kariérovém poradenství

Délka trvání

Červen 2015- Červen 2016

Donor

Erasmus+ Programme of the European Union

Anotace

Cílem projektu je zvýšit expertní kapacitu EKS v oblasti kariérového poradenství, posílení její udržitelnosti a získat inspiraci pro další rozvoj kariérového poradenství v ČR. Většina týmu, který se podílí na práci s klienty a metodické práci, se zúčastní zahraničních studijních stáží v oblasti kariérového poradenství a po návratu bude nové metody/přístupy a inspiraci sdílet v celém týmu. Zároveň podklady z kurzů budou sloužit k obohacení stávajících kurzů pro kariérové poradce i poradenství pro klienty. V závěru projektu bude sestaven kompetenční model kariérového poradce jakožto standard EKS.

Popis projektu

MOBILITY

Mobility se skládají z kombinace mezinárodních kurzů zaměřených na přenositelné metody v poradenství. Mobility začnou v říjnu 2015 a skončí v lednu 2016. Jde o následující aktivity:

Listopad 2015

  • Kurz Strenght based coaching and quidance, Kodaň, Dánsko
  • Kurz Inspiring facilitation, teaching and training, Kodaň, Dánsko.
  • Teaching creativity at schools, inspired by Edward de Bono, Ljublana, Slovinsko.

Leden 2016

  • Kurz Narativ coaching and guidance, Kodaň, Dánsko.

Květen 2016

  • Kurz Peer coaching as a sustainable source of professional development, Ljublana, Slovinsko

EVALUACE A DISEMINACE

Evaluace bude probíhat průběžně během mobilit a po jejich skončení. Každý účastník/ice mobilit připraví krátkou prezentaci včetně fotodokumentace pro ostatní členy/ky a prezentuje ji na týmové schůzce. Následně realizuje interní workshop pro tým koncipovaný dle charakteru know-how a zkušeností které nabyl/a. O nové prvky budou obohaceny stávající kurzy pro kariérové poradce i poradenství pro klienty.  Budeme inovovat pilotní metodiku pro práci na ZŠ. Bude sestaven kompetenční model kariérového poradce jakožto standard EKS. 

Koordinátorka projektu: 

Markéta Cudlínová