Archiv projektů

Název Délka trvání Anotace Donor
Rovné příležitosti na každý den
Září 2014- Listopad 2015
Cílem partnerského projektu tří organizací bylo motivovat většinovou ženskou populaci k zájmu o rovné příležitosti prostřednictvím originální publikace a zároveň podpořit skupinu žen na Vysočině k založení...
Nadace Open Society Fund Praha, Norské fondy Program Dejme (že)nám
Buďte In při integraci
Červenec 2008 – Červen 2010
Vzdělávání bylo určeno všem, kteří se zabývají problematikou integrace etnických menšin a migrantů na území hl. m. Prahy. Po absolvování 3 tematických workshopů se zahraničními lektory následovala stáž v...
Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hlavního města Prahy
Jsme v Praze doma
Srpen 2019 – Červen 2022
Cílem projektu je podpořit sociálně izolované miganty/ky k hlubšímu začlenění do společnosti i na trh práce, a to formou vzdělávání, individuálního poradenství a posílení jejich sociálních vazeb. Kromě...
Projekt "Jsme v Praze doma" (číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011223) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.
Práce jako cesta k integraci
Únor 2015 - Říjen 2015
Cílem projektu je pomocí vzdělávání a poradenství podpořit migranty a migrantky při hledání pracovního uplatnění a při integraci na český trh práce obecně. Vzhledem k tomu, že tato cílová skupina je značně...
Operační program Praha - Adaptabilita a rozpočet hlavního města Prahy
Šance – práce – integrace!
Květen 2009 – Duben 2011
Hlavním cílem vzdělávacích kurzů bylo usnadnění orientace na pracovním trhu, která povede k získání či udržení zaměstnání mimo nelegální struktury a napomůže i hlubší společenské integraci. Migranti a...
Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR
Nastartujte svoji kariéru
Leden 2020 – prosinec 2022
Záměrem projektu je podpořit ženy hledající práci nebo ty ženy, které nejsou spokojeny ve své aktuální práci. Podporu poskytujeme ženám ve Středočeském kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a na...
Projekt "Nastartujte svoji kariéru" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011614) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.
Vzdělávání EKS
červenec 2010 – únor 2012
Smyslem projektu byla profesionalizace lektorského týmu EKS. V průběhu dvou let prošel celý tým řadou externích a interních školení. Výstupem jsou zpracované individuální plány rozvoje členů týmu, osobní...
ESF Operační program Praha Adaptabilita
V práci otevřeno
Září 2010 – Srpen 2012
Projekt v práci otevřeno byl zaměřen na podporu kvalifikovaných migrantů a migrantek, kteří hledají adekvátní uplatnění v České republice, avšak doposud jsou buď bez zaměstnání, nebo pracují na...
Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita a z rozpočtu hlavního města Prahy
Škola nás baví
Leden 2020 - Červen 2023
Cílem projektu je na čtyřech vybraných ZŠ v Praze prostřednictvím vzdělávání a dlouhodobé podpory pedagogů přispět ke zvýšení demokratického klimatu na škole. Demokracií pro účely projektu rozumíme možnost...
Projekt "Škola nás baví" (číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001456) je podpořen z prostředků EU za pomoci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Lidská práva nediskriminují
Duben 2015 - Březen 2016
Cílem projektu je posílit dodržování lidských práv cizinců žijících v ČR v každodenní praxi, a to prostřednictvím vzdělávání a poradenství určené cizincům a osvětových aktivit pro majoritní společnost....
Projekt „Lidská práva nediskriminují“ (číslo projektu 3710071) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Stránky