Archiv projektů

Název Délka trvání Anotace Donor
Rovné příležitosti na každý den
Září 2014- Listopad 2015
Cílem partnerského projektu tří organizací bylo motivovat většinovou ženskou populaci k zájmu o rovné příležitosti prostřednictvím originální publikace a zároveň podpořit skupinu žen na Vysočině k založení...
Nadace Open Society Fund Praha, Norské fondy Program Dejme (že)nám
Buďte In při integraci
Červenec 2008 – Červen 2010
Vzdělávání bylo určeno všem, kteří se zabývají problematikou integrace etnických menšin a migrantů na území hl. m. Prahy. Po absolvování 3 tematických workshopů se zahraničními lektory následovala stáž v...
Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hlavního města Prahy
Práce jako cesta k integraci
Únor 2015 - Říjen 2015
Cílem projektu je pomocí vzdělávání a poradenství podpořit migranty a migrantky při hledání pracovního uplatnění a při integraci na český trh práce obecně. Vzhledem k tomu, že tato cílová skupina je značně...
Operační program Praha - Adaptabilita a rozpočet hlavního města Prahy
Šance – práce – integrace!
Květen 2009 – Duben 2011
Hlavním cílem vzdělávacích kurzů bylo usnadnění orientace na pracovním trhu, která povede k získání či udržení zaměstnání mimo nelegální struktury a napomůže i hlubší společenské integraci. Migranti a...
Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR
Vzdělávání EKS
červenec 2010 – únor 2012
Smyslem projektu byla profesionalizace lektorského týmu EKS. V průběhu dvou let prošel celý tým řadou externích a interních školení. Výstupem jsou zpracované individuální plány rozvoje členů týmu, osobní...
ESF Operační program Praha Adaptabilita
V práci otevřeno
Září 2010 – Srpen 2012
Projekt v práci otevřeno byl zaměřen na podporu kvalifikovaných migrantů a migrantek, kteří hledají adekvátní uplatnění v České republice, avšak doposud jsou buď bez zaměstnání, nebo pracují na...
Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita a z rozpočtu hlavního města Prahy
Lidská práva nediskriminují
Duben 2015 - Březen 2016
Cílem projektu je posílit dodržování lidských práv cizinců žijících v ČR v každodenní praxi, a to prostřednictvím vzdělávání a poradenství určené cizincům a osvětových aktivit pro majoritní společnost....
Projekt „Lidská práva nediskriminují“ (číslo projektu 3710071) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Inkluzivní principy ve vzdělávání
Květen 2014- Červen 2015
Projekt usiloval o zavádění principů inkluzivního vzdělávání do vzdělávání dospělých. Zaměřil se na lektory a metodiky, kteří působí v oblasti dalšího vzdělávání. Cílem bylo vytvořit metodiku, která nabídne...
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, státní rozpočet ČR.
Inspirace a inovace v kariérovém poradenství
Červen 2015- Červen 2016
Cílem projektu je zvýšit expertní kapacitu EKS v oblasti kariérového poradenství, posílení její udržitelnosti a získat inspiraci pro další rozvoj kariérového poradenství v ČR. Většina týmu, který se podílí...
Erasmus+ Programme of the European Union
Vzdělávání jako klíč k rovnému zapojení žen
Červenec 2014- Prosinec 2014
Projekt usiluje prostřednictvím individuálního poradenství a vzdělávání o zlepšení postavení žen na rodičovské dovolené, žen z malých měst a obcí a žen-migrantek na trhu práce i ve společnosti.
Dotační program MPSV na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů, státní rozpočet ČR.

Stránky