Archiv projektů

Název Délka trvání Anotace Donor
Změňte to!
Září 2012 – Červen 2014
Intenzivní vzdělávací kurz a kariérové poradenství pro uplatnění na českém trhu práce je určen pro kvalifikované migranty a migrantky s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy.
Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita a z rozpočtu hlavního města Prahy
Diversity in Career Counselling (Diverzita v kariérovém poradenství)
Září 2015 – Srpen 2017
Cílem projektu je mezinárodní výměna praktických zkušeností v oblasti kariérového poradenství napříč sektory. Mezi partnery jsou univerzity, vzdělávací instituce i komunitní centra. Projekt je zaměřen na...
Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)

Stránky