Archiv projektů

Název Délka trvání Anotace Donor
Diversity in Career Counselling (Diverzita v kariérovém poradenství)
Září 2015 – Srpen 2017
Cílem projektu je mezinárodní výměna praktických zkušeností v oblasti kariérového poradenství napříč sektory. Mezi partnery jsou univerzity, vzdělávací instituce i komunitní centra. Projekt je zaměřen na...
Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)

Stránky