Vzdělávání jako klíč k rovnému zapojení žen

Délka trvání

Červenec 2014- Prosinec 2014

Donor

Dotační program MPSV na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů, státní rozpočet ČR.

Anotace

Projekt usiluje prostřednictvím individuálního poradenství a vzdělávání o zlepšení postavení žen na rodičovské dovolené, žen z malých měst a obcí a žen-migrantek na trhu práce i ve společnosti.

Popis projektu

V rámci projektu proběhnou kurzy i individuální poradenství, zaměřené na podporu sebevědomí a rozvoj znalostí a dovedností zapojených žen. Cílem našich kurzů je pomoci ženám odhalit své silné stránky v pracovní i osobní sféře a naučit se je aktivně využívat. Zaměříme se také na rozvoj komunikačních dovedností (jak zvládat náročné komunikační situace a čelit diskriminaci). Účastnice kurzů navíc získají praktické nástroje v oblasti slaďování pracovního, rodinného a osobního života, které jim umožní lépe skloubit práci a rodinu. Rovněž budou motivovány k dalším aktivitám ať již v rámci lokální komunity či v širší společnosti.

Pilotní kurzy a poradenství proběhnou na Vysočině, v dalším roce plánujeme aktivitu rozšířit i do dalších regionů, kde je nedostatek služeb i aktivit na podporu rovných příležitostí mužů a žen.

Cílovou skupinu projektu tvoří:

  • ženy, které řeší životní či kariérovou změnu
  • migrantky s chybějící pracovní zkušeností v ČR či pracující na pozici neodpovídající jejich kvalifikaci
  • ženy z malých měst a obcí

Aktivity a výstupy:

  • Kurzy osobního rozvoje a kurzy slaďování práce a rodiny
  • Individuální poradenství pro ženy, které řeší kariérovou či životní změnu
  • Individuální poradenství pro migrantky
  • Kurzy osobního rozvoje a genderové osvěty v regionech

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.