Co nabízíme

Co nabízíme

Individuální i skupinové poradenství při

 • hledání či změně zaměstnání
 • slaďování osobního a pracovního života
 • osobním rozvoji

Vzdělávání pro jednotlivce a organizace

 • teorie a praxe v karierovém poradenství
 • odborné kurzy – lektorské a prezentační dovednosti, time management, výběr a rozvoj zaměstnanců
 • Assessment a Development centra
 • kurzy pro ženy- slaďování práce a rodiny, příprava na pohovor, sebevědomá prezentace a komunikace

Projekty zaměřené na

 • podporu rozvoje karierového poradenství v ČR
 • prosazování rovných příležitostí mezi muži a ženami
 • podporu migrantů a migrantek při integraci do společnosti

Metodickou a výzkumnou činnost

 • tvorba metodik a učebnic pro vzdělávání dospělých
 • odborné studie na téma kariérové poradenství, flexibilní formy práce, gender a migrace
 • vývoj inovativních metod ve vzdělávání 

Mezinárodní spolupráci