Klíčové faktory kariérní volby

Délka trvání

Září 2018 – Srpen 2021

Donor

Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)

Anotace

Cílem projektu je výzkum klíčových faktorů kariérní volby u mladých lidí a posílení role kariérových poradců v tomto procesu. Projektovými partnery jsou univerzity a vzdělávací centra: EKS (koordinátor, Česká republika), The International Centre for Guidance Studies of the University of Derby (Velká Británie), VIA University College (Dánsko), The Research Group about Diagnostic and Educational Vocational Guidance of the University of Santiago de Compostela (Španělsko), The LifeLong Learning Centre of the Sivitanidios Public School of Trades and Vocations (Řecko). Projekt je mimo jiné zaměřen na sdílení přístupů i dílčích metod kariérového poradenství z různé perspektivy jednotlivých partnerských zemí. Obsahem projektu je práce na společných výstupech, kterými jsou jednak výzkum na téma kariérní volby u mladých lidí, a pak metodická příručka pro kariérové poradce využitelná napříč zeměmi EU.

Popis projektu

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Aktuality

1. mezinárodní projektové setkání proběhlo ve dnech 26. - 28. 11. 2019 v Praze. Navštívili jsme kariérové centrum na Gymnáziu Jana Palacha, kde jsme diskutovali jsme o tom, jakým způsobem probíhá kariérové poradenství na této škole. Na meetingu jsme se dále věnovali kariérovému poradenství v ČR v kontextu českého vzdělávacího systému. V další části jme sdíleli nápady k výstupům projektu - výzkumu a publikaci pro kariérové poradce. EKS připravilo pro účastníky workshop, na kterém si mohli vyzkoušet kreativní techniky v kariérovém poradenství.

2. mezinárodní setkání proběhlo ve dnech 1. -3. 5. 2019 v Buxtonu ve Velké Británii. Zúčastnili jsme se zasedání organizace kariérových profesionálů sdružujících se při Mezinárodním centru pro studium poradenství, které funguje na University of Derby. Měli jsme možnost představit projekt a zapojit se do diskuse nad aktuálními výzvami kariérového poradenství. Nicki Moore a Siobhan Neary (University of Derby) pro nás připravily workshop na téma výzkumu v oblasti kariérového poradenství. 

13. září vedla Eva Kavková (EKS) spolu s Siobhan Neary (University of Derby) workshop pro účastníky mezinárodní konference IAEVG v Bratislavě. Tématem byla kritická reflexe a její role ve vzdělávání kariérových poradců a při poskytování poradenství v praxi. Právě téma kritické reflexe bude součástí připravované publikace, která je jedním ze dvou výstupů projektu.

Od listopadu 2019 probíhají v partnerských zemích výzkumné kruhy. Jde o expertní skupinu, která se podílí na inovativním výzkumu, jehož podstatou je propojení akademické obce a výzkumné sféry s experty z praxe.

  •    Členy výzkumných kruhů v ČR jsou: Lenka Hloušková, Jan Chaluš, Petr Chaluš, Iva Kirovová, Marek Lisý, Pavel Namyslo

Popis projektu

Partnerské organizace budou v průběhu projektu navzájem sdílet své praktické zkušenosti s realizací aktivit v oblasti kariérového poradenství, ať už se jedná o přímou práci s žáky a studenty na základních a středních školách, vzdělávání (budoucích) kariérových poradců či výzkumy v oblasti kariérní volby u mladých lidí s cílem najít styčné body i rozdíly vyplývající z kontextu prostředí. Společným tématem je posílení role kariérových poradců v procesu kariérní volby u mladých lidí, kteří přecházejí ze základní na střední školu a rozvoj kompetencí kariérových poradců s ohledem na vývoj trhu práce v 21. století včetně tématu kritické sebereflexe.

Aktivity:

  • 6 mezinárodních setkání (včetně workshopů a studijních návštěv)
  • 5 závěrečných  diseminačních seminářů (v každé zemi)
  • Práce na společných výstupech: výzkum na téma klíčových faktorů kariérní volby u mladých lidí, metodická publikace pro kariérové poradce orientovaná na přímou práci s žáky a studenty a téma kritické reflexe vlastní poradenské praxe
  • Evaluace v průběhu projektu a evaluace výstupů projektu

Místo realizace: Česká republika, Dánsko, Velká Británie, Španělsko, Řecko

Výstupy:

  • Výměna zkušeností, metod a dílčích technik mezi partnerskými organizacemi.

 

Váha: 
0