Lektorský tým

 

 

Eva Kavková

Je zakladatelkou EKS. Vzdělávání dospělých se věnuje 12 let, a to především v mezinárodním kontextu. Spoluzakládala evropskou síť „Women and Work Net“, která se zaměřuje na podporu lektorek pracujících se znevýhodněnými ženami. Působila jako lektorka a koordinátorka v řadě mezinárodních projektů a také absolvovala profesní stáže v zahraničí. Velmi inspirativní zemí v tomto kontextu pro ni byla Velká Británie, kde strávila několik týdnů. Lektorování je pro ni prací i koníčkem zároveň. Propaguje principy inkluzivního vzdělávání, a ve svých lekcích sází především na interaktivitu a aktivní spoluúčast všech účastníků a účastnic vzdělávání.

Své mnohaleté zkušenosti s náborem a rozvojem zaměstnanců předává dále jak v kurzech pro personalisty a vedoucí pracovníky, tak i pro ty, kteří hledají zaměstnání. Učí v kurzech komunikace a osobního rozvoje. Rovněž se věnuje individuálnímu a kariérovému poradenství a realizaci Assesment center.

Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní a vzdělávací kariéry a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Rovněž absolvovala kurz Zážitkového kariérového poradenství podle metody Thomase Dienera,  trénink hodnotitelky Assessment center a Koučování pro manažery pod vedením PhDr. Oswalda Schorma.

 

 

Helena Košťálová

Vystudovala marketing a sociální management a více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. V EKS působí jako lektorka, metodička odborných kurzů a kariérová poradkyně. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje a vzdělávání znevýhodněných cílových skupin. Ve výuce se snaží prosazovat respekt a individuální přístup, miluje tvůrčí proces. V posledních letech ji nejvíce oslovuje kariérové poradenství, které realizuje formou skupinových aktivit i na bázi individuálního poradenství. Za úspěch považuje, když u svých klientů pozoruje osobní posun. Na práci s lidmi si cení zejména pestrosti a možnosti růst se svými klienty.

O své zkušenosti s poradenskou prací se ráda podělí v kurzech kariérového poradenství. Je také lektorkou kurzů osobního rozvoje určených zejména ženám a hodnotitelkou Assessment center. Velkou část své pracovní náplně věnuje individuálním konzultacím zaměřeným na kariérní a osobní rozvoj.

Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní a vzdělávací kariéry na úrovni 2 a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Absolvovala kurz Zážitkového kariérového poradenství podle metody Thomase Dienera, trénink hodnotitelky Assessment center a vzdělávací program STAGE: Staightening Self-Estimation in Adult Age. V současné době studuje distanční studium Stockholmské univerzity Kariérové poradenství  – teorie a praxe. Spolupracuje s Centrem kompetencí o. s. jako externí evaluátorka.

Helena je také historicky první výherkyní individuální ceny v soutěži Národní ceny za lektorskou činnost v kariérovém poradenství pro rok 2013.

 

 

Markéta Cudlínová

Vystudovala sociální práci a v EKS pracuje jako lektorka kurzů pro migranty a migrantky. Kurzy jsou zaměřené na integraci na trh práce, získání základních znalostí o životě v České republice a na osobní rozvoj. Na pozici lektorky bohatě využívá tříletou zkušenost se zajišťováním pracovních a pobytových povolení pro cizince a zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka.

Svou odbornou kvalifikaci si neustále rozšiřuje a doplňuje. V posledním roce se zaměřila převážně na metody kariérového poradenství a jak je lze propojit se vzděláváním. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Absolvovala trénink hodnotitelky Assessment center a vzdělávací program STAGE: Staightening Self-Estimation in Adult Age.

 

 

Lenka Němcová

V EKS pracuje jako lektorka a kariérová poradkyně. Věnuje se především tématům pracovního a osobního rozvoje. Ve skupinovém i individuálním poradenství klade důraz rozvoj potenciálu všech klientů a klientek. Své zkušenosti z poradenské praxe předává v kurzech pro zájemce o kariérové poradenství.

Dále se již od roku 2003 zabývá tématem migrace, kdy se začala věnovat dobrovolnickým projektům na podporu azylantů a v současnosti se zaměřuje na vzdělávání migrantů a migrantek. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní a vzdělávací kariéry na úrovni 1 a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Rovněž absolvovala kurz Zážitkového kariérového poradenství podle metody Thomase Dienera.

 

 

Martina Švarcová

Původním zaměřením je bohemistka a germanistka, překladatelka a lektorka jazyků. Píše scénáře pro amatérské divadlo i poezii všedního dne, maluje a improvizuje. Ve svých kurzech proto ráda využívá improvizační prvky a tvořivé arteterapeutické techniky. Osobní prožitek a vlastní zkušenost považuje za nejlepší způsob učení. Věří, že nejlepším způsobem, jak probudit potenciál člověka být tím nejlepším obrazem sebe sama, je důvěra, plná pozornost a dostatečný prostor, aby se mohl projevit ve své plné síle.

V EKS se věnuje výuce kurzů pro kariérové poradce a kurzů měkkých dovedností. Láska k příběhům a psaní ji přivedla ke copywritingu. Pomáhala utvářet značku, vymýšlela nová jména a slogany, psala texty k videopříběhům i texty na webové stránky. Díky své celoživotní potřebě tvořit a odkrývat hlubší vrstvy sebe sama se nakonec dostala k arteterapii. Vede skupinové workshopy zaměřené na rozvoj kreativity a hlubší poznání sebe sama. Hodně ji ovlivnila i škola improvizace a výcvik koučování na Vysoké škole aplikované psychologie.

 

 

Martin Petráš

Zástupce ředitelky EKS. Psycholog, kariérový kouč a zkušený manažer. Svou kariéru zahájil koordinací velkých evropských projektů, ale záhy se uchytil v EKS, kde si již 6 let užívá možnost pomáhat klientům naplnit jejich potenciál. Z počátku skrze projektové řízení a v posledních letech také v rámci individuálního koučinku, development center a kurzů CH-Q. V neposlední řadě se věnuje také strategickému řízení obchodně marketingové sekce, náboru a programu studentských stáží.

 Při práci s klienty čerpá z dlouholeté praxe s řízením týmů a rozvojem talentů. Je systemik, tedy absolvent systemického terapeutického výcviku a systematik. Užívá si motivované klienty, kteří vědí, čeho chtějí v životě či práci dosáhnout. Je držitelem certifikátu švýcarského kariérového modelu CH-Q v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní kariéry I. stupně.

 

 

Dominik Fojtík

Vystudoval personalistiku, které se původně věnoval. V praxi se zaměřoval především na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. To ho dále přivedlo ke studiu andragogiky (vzdělávání dospělých). Již dříve ho vlastní zkušenost dovedla ke kariérovému poradenství. Tomu se začal věnovat ve volném čase, služby poskytoval svým vrstevníkům a migrantům jako dobrovolník. Nyní se zabývá pozitivní psychologii a její intervence aplikuje i do poradenství. Věří, že na osobní spokojenosti lze aktivně pracovat. Kariérové poradenství vidí jako prostředek, jak může větší spokojenosti pomoci dosáhnout ostatním.