Naše výstupy

Pokud máte zájem o některé z níže uvedených publikací, můžete si je objednat u nás v kanceláři nebo v internetovém knihkupectví Gender Studies. Některé si můžete rovněž stáhnout ve formátu PDF.

Třída v rovnováze (Koučovací karty pro učitele)

Tato publikace je určena především pro práci se středoškoláky, ale nejen pro ně. Obsahem je část přinášející inspiraci z praxe středních škol, Koučovací karty rozvíjející pozitivní a demokratické klima v kolektivu a samozřejmě i návod, jak s kartami pracovat.

Metodiku včetně karet si můžete jednoduše zde stáhnout  a vytisknout na domácí tiskárně v počtu, který potřebujete. Věříme, že najdete řadu možností, jak s nimi pracovat a že vás práce s nimi bude bavit! :)

Přes příběhy k lepším vztahům (Tipy do třídnických hodin)
červen 2023PDF icon Stáhnout
Na základě našeho projektu na pražských základních školách jsme sestavili metodiku, která přináší inspiraci na zážitkové aktivity do třídnických hodin a tím pomáhají budovat dobré vztahy mezi spolužáky. Je určena především třídním učitelům, kteří s žáky tráví nejvíce času, a mají tak největší možnost ovlivnit klima ve třídě.
Text obsahuje řadu sesbíraných příběhů, které vycházejí z reálných situací, dotýkají se tématu vztahů a zároveň přinášejí možnost rozvíjet demokratické kompetence.
Trénujeme kompetence (pracovní listy pro rozvoj demokratického klimatu)
červen 2023PDF icon Stáhnout
Soubor pracovních listů, které jsme zacílili na rozvoj občanských, sociálních a osobnostních kompetencí žáků druhého stupně. U každé aktivity naleznete praktický manuál, jak při její realizaci postupovat.
Životem s lehkostí - Jak trénovat odolnost

Kniha je určena všem, kteří si přejí zvládat výzvy s větším nadhledem a lehkostí a mají chuť na sobě pracovat. Propojujeme v ní několik témat, která přispívají k posílení naší psychické odolnosti. Díky propojení praktických tipů s prostorem pro vlastní zamýšlení a zaznamenávání nápadů se otevírá tomu, kdo s knihou právě pracuje, příležitost prozkoumat svou odolnost opravdu z blízka. K tomu, abyste se s námi na tuto dobrodružnou výpravu mohli vydat, potřebujete jen fungující počítač, čas a trochu zvědavosti.

Naši nejnovější knihu najdete ZDE. Abyste mohl/a využívat její interaktivní prvky, musíte si ji stáhnout.

Pro hladké fungování všech interaktivních prvků (dopisování textů, spuštění nahrávek atd.) doporučujeme knihu otevřít v programu určeného ke čtení pdf souborů „Acrobat Reader“. Pokud ho nemáte, můžete si ho zdarma stáhnout zde: https://get.adobe.com/reader/.

Jak ovlivňuje trh práce digitalizace a jak ho zasáhla pandemie?

Výsledky analýzy trhu práce a vlivu digitalizace a robotizace především na postavení a možnosti uplatnění žen na trhu práce.
Sledovali jsme, v jakých pracovních oblastech budou vznikat a zanikat pracovní místa a jaké budou požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců a zaměstnankyň. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že proces digitalizace a robotizace je v České republice zatím ve zpoždění oproti tomu, co je možné pozorovat ve státech vyspělého světa. Aktuální trendy trhu práce, které jsou ovlivněny opatřeními proti šíření nemoci Covid-19, ukazují, že také dochází k tomu, že zaměstnavatelé budou více vytvářet podmínky pro práci na dálku. Veškeré výsledky naleznete zde v pdf dokumentu.

Průvodce světem (ne)praktické ženy
Praha 2015, 1. vydáníPDF icon Stáhnout publikaci

„Průvodce světem (ne)praktické ženy“ vypráví příběh oslavenkyně Moniky, která si v den svých 40. narozenin uvědomuje, že ačkoli jí zdánlivě nic nechybí, chtěla by být spokojenější, sebevědomější, a víc svá. Rozhodne se proto, že do roka a do dne ve svém životě podnikne změny. Tato netradiční publikace čtivou formou zprostředkovává jiný pohled na roli žen ve společnosti jako alternativu k rolím tradičním, a je určena všem ženám, které si někdy položily otázku, zda jsou práce, rodina a péče o domácnost opravdu vším, co život nabízí.

Tištěnou publikaci si můžete objednat u nás na e-mailu info@ekscr.cz (při osobním odběru zdarma při zaslání poštou adresát hradí poštovné).

Cesta za horizont kariérového poradenství

Jak se náš vztah k sobě, komunitě a širšímu světu promítá do naší poradenské práce? Jaká témata a výzvy s sebou jednotlivé roviny přináší? Perspektivě těchto tří vztahů odpovídá tematické uspořádání knihy. Důležitou roli hraje kritická reflexe, která se jako červená nit vine od začátku až do konce a propojuje všechny kapitoly v jeden celek. Kniha vznikla v rámci mezinárodního programu Erasmus+ a při jejím psaní se sešli kariéroví poradci a poradkyně z pěti partnerských zemí (ČR, Velké Británie, Dánska, Španělska a Řecka) a je výsledkem naší tříleté spolupráce. Publikace je dostupná na vyžádání na e-mailové adrese info@ekskurzy.cz.

Praktický průvodce kariérového poradce pro 21.století
Praha 2015, 1.vydáníPDF icon stahnetesimetodiku.pdf

Metodika je určena zejména pro poradce z praxe, kteří pracují přímo s klienty, na úřadech práce, na školách, v neziskových organizacích či v privátním sektoru. Čtenáři zde naleznou přehled kariérových teorií v kostce spolu s historickými souvislostmi, které vývoj kariérového poradenství ovlivnily. Mají také možnost nahlédnout do naší “lektorské kuchyně” a inspirovat se aktivitami, které rádi v poradenské práci využíváme. 

Hledáte kvalifikovanou práci? Poradíme vám, jak na to!

Praha 2014    Zobrazit CD

Výukové materiály určené k samostudiu

Komplexní vzdělávací kurz určený kvalifikovaným migrantům a migrantkám přináší důležité informace pro hledání zaměstnání, lekce praktické češtiny a aktivity věnované identifikaci potenciálu a stanovování profesních cílů. Multimediální CD obsahuje veškeré výukové materiály upravené pro samostudium, rozhovory s absolventkami vzdělávacího programu a fotogalerii z kurzu.

NAVIGACE SVĚTEM PRÁCE
Praha 2014, 1. vydáníPDF icon Stáhnout publikaci

Publikace je určena všem, kdo hledají práci, uvažují o změně zaměstnání či hledají rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Stejně tak ji lze ale využít při práci s klienty přímo v poradenské praxi.

Děj knihy je zasazen na kurz kariérového poradenství, kde se společně setkávají lidé z České republiky s migranty a migrantkami. Hrdinové knihy (frekventanti kurzu) spolu s lektorkami čtenáře postupně provázejí pracovním světem – pomáhají mu ve fázi rozhodování o budoucí profesi, poradí, jak se připravit na pohovor, ale nabídnou třeba i užitečné tipy, jak skloubit pracovní a osobní život.

V závěru každé lekce je jazykový koutek pro všechny, kdo mají chuť zlepšovat svou znalost češtiny, a na konci knihy jsou nejdůležitější informace přeloženy do dalších jazyků.

Tištěnou publikaci Navigace světem práce v českém jazyce si u nás můžete objednat na e-mailu info@ekscr.cz.

Kniha je ke stažení také v anglické, ruské, španělské a vietnamské verzi.

JEDEN ROK V NOVÉ ZEMI
Praha 2012, 2. rozšířené vydáníPDF icon Stáhnout publikaci

Kalendárium „Jeden rok v nové zemi“ je určeno všem migrantům a migrantkám, kteří se chtějí dozvědět něco o české společnosti, jejích zvycích, kultuře a historii. Obsahuje také informace o zaměstnání a podnikání, zdravotním systému, školství nebo systému důchodového a sociálního zabezpečení. Tedy stručný základ, který každý nově příchozí do České republiky potřebuje, aby se dobře zorientoval v novém prostředí.

Publikaci Jeden rok v nové zemi si můžete objednat u nás na e-mailu info@ekscr.cz.

METODIKA NÍZKOPRAHOVÝCH KURZŮ PRO CIZINCE
Praha 2011PDF icon Stáhnout publikaci

Metodika shrnuje zkušenosti s realizací otevřených kurzů pro migranty a migrantky. V praxi jsme vyzkoušeli model propojení jazykové a tematické výuky.

VAŠE ŠANCE JÍT DO PRÁCE
Praha 2011PDF icon Stáhnout publikaci

Učebnice je určená pro migranty a migrantky, kteří si sami doma chtějí nastudovat základní informace o práci v České republice a procvičit si při tom znalosti českého jazyka. Učebnice vznikla v projektu Šance - práce - integrace! na základě pracovních listů pro nízkoprahové kurzy.

MANUÁLNÍ PRÁCE Z DOMOVA

Publikace představuje kvalitativní sondu věnovanou specifickému typu práce z domova - manuální práci. Přibližuje podmínky, ve kterých takto zaměstnané osoby působí, a kriticky reflektuje představu práce z domova jako bezproblémové varianty slaďování osobního a pracovního života.
 

Adame, dneska už neva, že letadlo řídí Eva

Kreativní metodická pomůcka pro mateřské a základní školy. Tyto pracovní listy jsou zaměřeny na téma povolání a mají dětem pomoci bourat stereotypy, které se váží k výběru profese na základě pohlaví.Děti si mohou vystřihnout například pilotku, ředitelku továrny nebo sestavit zdravotního asistenta. Jsou rovněž doplněny metodikami pro další prožitkové hry a diskuse nad důvody, proč se v některých zaměstnáních vyskytují více ženy a v jiných muži.

Publikace je distribuována zdarma za úhradu poštovného.

DENÍK MIGRANTA, DENÍK MIGRANTKY
Praha 2009PDF icon Stáhnout publikaci

Publikace obsahuje osm autobiografických příběhů žen a mužů, kteří se svěřili se svými zkušenostmi s migrací a životem v České republice. Příchozí zde například popisují, jak se jim žije v České republice, jaké jsou jejich vzájemné vztahy s Čechy, jak vnímají českou společnost, co je nejvíce trápilo po příchodu do nové země a jak život v emigraci zvládají muži a jak ženy.

ŽENY MIGRANTKY v České republice. Uvedení do problematiky.

Tato krátká publikace přináší přehled nejdůležitějších životních situací, do kterých se dostávají nově příchozí ženy při své integraci do české společnosti. Hovoří se zde především o změně genderových rolí v souvislosti s migrací, hledáním práce v nové zemi, jazykové bariéře a kulturní a sociální integraci.
 

SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY LIDÍ, kteří chtějí pracovat a žít mezi námi

Komiksové příběhy odráží zkušenosti uprchlíků, kteří byli nuceni z důvodů válečného konfliktu či komplikované politické situace odejít ze svého domova a hledat bezpečí v jiné zemi. Popisují proces útěku z domova, příchod do neznámé země, nelehký pobyt v podmínkách uprchlických táborů až po okamžik udělení azylu a snahu o začlenění do české společnosti.

Komiksy o životě uprchlíků si můžete prohlédnout na kliknutí ZDE.

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH aneb osudy cizinek žijících v ČR

Publikace zprostředkovává osudy jedenácti žen, které nalezly svůj domov v České republice. Obsahuje úryvky z jejich deníků a také fotografie, které připravila jedna z autorek Světlana Mazepina (fotografka, novinářka, v roce 2003 získala azyl v ČR). Díky tomu se můžete dozvědět více o každodenním životě v Kyrgyzstánu, Bělorusku, Afghánistánu, Rusku a Ukrajině.

Cena publikace: 100 Kč. Zdarma ke stažení ve formátu pdf.
 

DISKRIMINACE AZYLANTŮ A AZYLANTEK V ČR Z GENDEROVÉ PERSPEKTIVY

Fakta a doporučení
Publikace je výstupem stejnojmenného výzkumného projektu. Zaměřuje se na důležité oblasti života azylantů a azylantek jako je integrace na trh práce, znalost českého jazyka a orientace ve společnosti. Zkoumá, zda čelí muži jiným překážkám nežli ženy a zda se liší jejich cesty k plnoprávnému začlenění do české společnosti. Cílem publikace je čtenářům/kám zprostředkovat zkušenosti a názory azylantů/tek. Jejich životní příběhy necháváme v publikaci zaznít ve formě vybraných citací z rozhovorů.
 

Buďte in při integraci každý den!

EKS pro vás připravila neobvyklý diář, jehož hlavním tématem je integrace cizinců a cizinek do české společnosti.
V první části diáře se dozvíte o úspěšném projektu Buďte in při integraci!, díky jemuž mohl tento diář vzniknout. Uprostřed najdete vysvětlivky pojmů jako je integrace a asimilace, předsudky a stereotypy a genderová a kulturní senzitivita. V této části také naleznete interaktivní cvičení, kde každé cvičení je jiným, netradičním okénkem, kterým můžete fenomén integrace nahlédnout.

TÁTA – MÁMA, MÁMA – TÁTA V KUCHYNI I U FIATA

Omalovánka určená dětem ve věku 5 – 8 let, jejímž cílem je odbourávání stereotypních pohledů na mužskou a ženskou roli v rodině. Obsahuje osm situací z běžného rodinného života, nahlížených optikou genderové rovnosti. Obrázky jsou doplněny básničkami, které humorně popisují denní události, ve kterých se na péči o děti a domácnost podílejí oba rodiče. Jde o metodickou pomůcku, která je prioritně určena pedagožkám/ pedagogům a rodičům, kteří budou s dětmi s omalovánkou pracovat.
 

Integrace v kulturně pestré skupině TADY A TEĎ

Metodika pro skupinovou práci s migrantkami - srovnání způsobů práce s různými cílovými skupinami (s ohledem na odlišné fáze integrace a země původu)s s důrazem na genderově a kulturně senzitivní přístup.
 

Práce žen z domova v České republice

Nejistá a nevýhodná práce ukrytá za dveřmi domácností, nebo flexibilita pro skloubení rodinného a profesního života?
Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který provedla EKS v období od října 2005 do února 2006. Jde o vůbec první zpracovaný náhled na fenomén práce z domova v rámci České republiky, který přináší mnohé překvapivé informace o současných problémech žen na pracovním trhu.
 

Životní a duchovní hodnoty žen jako klíč k tolerantní a multikulturní Evropě

MEMORANDUM ŽEN Z ETNICKÝCH MENŠIN

Publikace reprezentuje hlas žen z menšin a žen uprchlic, které žijí v Evropě. Nabízí náhled do jejich životů, problémů, kterým čelí v souvislosti se svojí příslušností a zároveň předkládá návrhy pro efektivnější soužití menšin, které vycházejí z jejich vlastních zkušeností. V publikaci naleznete témata jako spiritualita v každodenním životě, Romské a muslimské ženy v Evropě, rasismus a diskriminace ale také příběhy jednotlivých žen a praktické nápady k vlastním aktivitám.

Publikace je zdarma a je k dispozici rovněž v angličtině.

Ženy na trhu práce – Jak na nezaměstnanost a diskriminaci

PRAKTICKY A TAKTICKY!
Příklady dobré praxe z Evropy

Sbírka efektivních strategií a příkladů dobré praxe převážně ze Střední a Východní Evropy. Publikace popisuje aktivity odborových organizací, kampaň proti diskriminaci žen na trhu práce v Rumunsku, mikro úvěry pro ženy ve Velké Británii, svépomocné aktivity žen v Srbsku, funkci úřadu ombudsmana pro rovné příležitosti v Litvě atd.

Cena publikace: 50 Kč. Je k dispozici rovněž v angličtině.

Women and Work Network

Jak založit, rozvíjet a podporovat mezinárodní ženskou spolupráci.

Publikace popisuje na praktickém příkladu jak lze rozvíjet mezinárodní aktivity mezi lokálními ženskými organizacemi. Zaměřuje se na praktické rady, aktuální témata která ženy v současné době řeší a rovněž nabízí interaktivní metody pro podporu ženských svépomocných aktivit, pro efektivní organizování a skupinové rozhodování.

Publikace je zdarma. Je k dispozici rovněž v angličtině.

Ženy v sociální nejistotě – Ženy na periferii

Podněty k aktivitám. Inspirace k celoevropské spolupráci.

Publikace je výstupem z mezinárodního setkání ženských aktivistek v Great Yarmouth, UK. Na konkrétním příkladu města Great Yarmouth, které se nachází na východním pobřeží Anglie popisuje dopad strukturálních změn (a s nimi související chudobou, nezaměstnaností a sociálním vyloučením) na ženy. Zároveň nabízí příklady řešení jejich problémů a popis projektů na jejich podporu.

Publikace je zdarma. Je k dispozici rovněž v angličtině.

Spokojený kariérový poradce

Pokud je člověk ve svém životě spokojený, může být i spokojeným profesionálem. Zdroj profesní spokojenosti vnímáme ve dvou pilířích - jedním z nich je kompetentnost a druhým psychohygiena. Ptroto i tato kniha má dvě části, jedna z nich je zaměřena na užitečná témata při práci s klienty, druhá na péči o sebe. Kniha nabízí tipy, cvičení i teoretická východiska zaměřená na posílení sebevědomí klientů, empatii anebo zvládání stresu.Každou kapitolu uvozuje pohádkový příběh. Možná vás pobaví a možná vám pomůže podívat se na svou profesi z trochu jiné perspektivy.

Publikaci si můžete objednat na e-mailu info@ekskurzy.cz.

Za možnost vytvořit tuto publikace vděčíme projektu "Práce bez předsudků", který byl podpořen z prostředků EU za pomoci operačního programu Zaměstnanost. 

Rozmanitý svět kariérového poradenství - inspirace do praxe

Praha 2017, 1. vydání

Kniha je určena všem, kdo se podílejí na profesním rozvoji lidí. Rádi bychom ji věnovali konzultantům, učitelům, lektorům dalšího vzdělávání, psychologům, sociálním pracovníkům, koučům, terapeutům a dalším, kteří se považují za členy široké rodiny „pomáhajících profesí“. Na tvorbě publikace se podílelo 11 autorů a autorek z 3 zemí a různých organizací napříč sektory. Cílem knihy je předat čtenářům a čtenářkám, naše zkušenosti  a také poukázat na to, že neexistuje univerzální šablona na to, jak má vypadat „ideální kariérový poradce“. Jsou jen jistá pravidla a principy, kterými se můžete řídit.

Publikaci v PDF si můžete objednat na e-mailu info@ekskurzy.cz.

Za možnost vytvořit tuto publikace vděčíme projektu „Diversity in Career Couselling“, který byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Zpráva z výzkumu Ženy na trhu práce

Výzkum zaměřený na ženy na trhu práce proběhl formou hloubkových rozhovorů a dotazníkových šetření. Respondentkami byly matky dětí do 15 let a také poradkyně úřadů práce, které jsou s ženami v každodenním kontaktu.  Na jedné straně jsme analyzovali situaci na trhu práce.Ve spolupráci s Úřady práce ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji jsme rovněž zjišťovali, jakým způsobem se s nezaměstnanými klienty a klientkami pracuje. Zajímalo nás, jak je reflektována realita a trendy trhu práce, jakým bariérám čelí znevýhodněné skupiny (především ženy po rodičovské dovolené) a jak tyto bariéry zohledňují ve své práci poradci a poradkyně. Zpráva z výzkumu shrnuje ty nejzajímavější poznatky a slouží jako podklad pro vypracování metodiky a vytvoření kurzů pro kariérové poradce a poradkyně, které s ženami pracují.

Tvorba analýzy byla financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu "Práce bez předsudků".

Klíčové faktory kariérového rozhodování

Klíčová rozhodnutí, která mladí lidé přijímají, jsou často ovlivněna rodinnými tradicemi, přáteli, vzory, médii a sociální situací. Tento projekt spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+ se snažil zmapovat, jak by bylo možné s touto skutečností lépe pracovat. Následující zpráva obsahuje zjištění evropského výzkumu uskutečněného pěti projektovými partnery.