Inkluzivní principy ve vzdělávání

Délka trvání

Květen 2014- Červen 2015

Donor

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, státní rozpočet ČR.

Anotace

Projekt usiloval o zavádění principů inkluzivního vzdělávání do vzdělávání dospělých. Zaměřil se na lektory a metodiky, kteří působí v oblasti dalšího vzdělávání. Cílem bylo vytvořit metodiku, která nabídne praktický návod pro práci s diverzifikovanými skupinami dospělých, které mají specifické vzdělávací potřeby.

Popis projektu

Projekt byl financován z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a Státního rozpočtu ČR.

 

 

 

V rámci projektu jsme sestavili a pilotně ověřili e-learningový kurz manual.ekscr.cz, který obsahuje informace, metodiky a návody pro výuku skupin se specifickými potřebami (jde o skupiny, které zároveň čelí vyšší míře sociálního vyloučení a zhoršenému přístupu ke vzdělávání). Kurz obsahuje návody pro práci jak s diverzifikovanou skupinou (zastoupení více specifických skupin, např. migrant a senior v jedné skupině), tak s homogenními skupinami (zastoupení jedné skupiny- např. žen s malými dětmi).

Kurz byl pilotně prověřen za účasti lektorů a metodiků ze vzdělávacích institucí v Plzeňském kraji.

Aktivity a výstupy projektu:

  • tvorba interaktivního e-learningového kurzu
  • pilotní testování kurzu (cca 16 osob/ poskytovatelé dalšího vzdělávání)

Tiskovou zprávu k ukončení projektu naleznete zde.