Na cestě do práce

Délka trvání

Únor 2013 – Červen 2015

Donor

Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR

Anotace

Vzdělávací program je určen migrantům a migrantkám žijícím v Plzeňském a Středočeském kraji. Vzhledem k tomu, že cílová skupina je značně diverzifikovaná (délka pobytu v ČR, úroveň českého jazyka, pracovní zkušenosti, rodiče malých dětí, apod.), vyvinuli jsme pro ně komplexní vzdělávací program na několika úrovních.

Popis projektu

Sociokulturní a pracovní kurzy (včetně praktického nácviku na přijímací pohovor a psaní životopisu) jsou zaměřeny především na nově příchozí. Tyto kurzy jsou nízkoprahové, přístupné pro všechny zájemce z cílové skupiny. Pro specifické potřeby kvalifikovaných migrantů a migrantek, kteří v České republice hledají uplatnění na adekvátních pozicích, je určen intenzivní vzdělávací program pro uzavřenou skupinu účastníků včetně tréninkového Assesment centra. Pro rodiče malých dětí jsou připraveny aktivity zaměřené na systematický rozvoj osobních kompetencí důležitých pro úspěšné zvládání profesního uplatnění a rodinného života. Všechny části vzdělávacího programu jsou kombinované s jazykovou výukou.

Místo realizace: Plzeňský a Středočeský kraj

Aktivity a výstupy:

  • vzdělávací program sociokulturních kurzů
  • vzdělávací program pracovních kurzů
  • vzdělávací program pro kvalifikované migranty/ky
  • seminář pro odbornou veřejnost
  • metodika kariérového poradenství

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.