European Migrant Adviser Toolkit

Délka trvání

Duben 2011 – Březen 2013

Donor

Program celoživotního učení – Leonardo da Vinci

Anotace

Mezinárodní projekt je zaměřen na podporu integrace migrantů a migrantek na trh práce. Cílem projektu je vytvořit univerzálně přenosnou metodiku, která bude zdarma nabídnuta všem lektorům a institucím, které jsou zapojeny do profesního vzdělávání migrantů a migrantek.

Popis projektu

Na tvorbě metodiky se podílela  EKS a 5 partnerských organizací, které mají dlouholeté zkušenosti z oblasti integrace migrantů a migrantek na trh práce: Praxis a The Gilfillan Partnership (Velká Británie), Iberika (Německo), The University of Szczecin (Polsko), Fundacion Laboral Del Metal (Španělsko). Během projektu se uskutečnilo celkem 5 pracovních setkání. Představení partnerů nabízíme v našem článku zde.

Výstupy projektu

  • Metodická příručka (k dispozici online v pěti jazycích: češtině, angličtině, němčině, polštině a španělštině)

Projekt European Migrant Adviser Toolkit byl podpořen v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci.