Zelené kariérové poradenství

Délka trvání

Listopad 2023 - Duben 2026

Donor

Projekt "Zelené kariérové poradenství" (číslo projektu 2023-1-CZ01-KA220-SCH-000158528) je podpořen z prostředků EU za pomocí programu Erasmus+

Anotace

Na projektu spolupracují zástupci České republiky, Slovenska, Slovinska a Finska. Společně budeme spojovat odborné znalosti z oblasti environmentálního vzdělávání, základních škol a kariérního vzdělávání. Cílem projektu je vyvinout inovativní metodiku školení a proškolit učitele, aby pochopili různé dimenze ekopsychologie a zeleného kariérového poradenství, a pomohli svým žákům přispívat k udržitelnému rozvoji prostřednictvím jejich kariéry. Pro učitele základních škol bude vytvořena příručka a balíček zdrojů o vzdělávání v oblasti zeleného kariérového poradenství. Každý z partnerů aplikuje nové metody v kontextu své země a bude testovat a podporovat nový přístup a tréninkové metody na základních školách.

Popis projektu

 

Aktivity projektu jsou:

- Kurzy pro učitele – během mezinárodní spolupráce bude vyvinuta inovativní metodologie pro výcvik učitelů v oblasti zeleného kariérového poradenství. Kurzy budou následně přizpůsobeny národnímu kontextu. Následně bude tato metodologie zhodnocena v rámci reflektivních kruhů

- Tvorba metodologie a nových aktivit pro podporu zeleného poradenství na základních školách. Výstupy budou následně představeny na veřejných seminářích

Výstupy projektu

  • Příručka přinášející metodologii a praktické aktivity pro zelené poradenství na základních školách
  • Pracovní listy pro učitele základních škol pro podporu zeleného poradenství 
  • Osvětový seminář představující výsledky projektu a způsob práce se vzniklými materiály

Koordinátorka projektu

Lenka Němcová

E-mail: lenka.nemcova@ekskurzy.cz

Váha: 
0