Jak pracujeme

Naše kurzy jsou praktické, vždy čerpáme z vlastních lektorských a poradenských zkušeností. Zároveň se snažíme maximálně vycházet ze znalostí účastníků, kteří jsou nám ve výuce rovnocennými partnery. Věříme, že právě zapojení účastníků do výuky lekce oživuje a napomáhá procesu učení. Teorii propojujeme s praxí, cílem kurzů je, aby účastníci mohli nové poznatky hned využít ve svém pracovním či osobním životě. Záměrně volíme hravé výukové metody, které podněcují kreativní myšlení a pomáhají nám objevit nové cesty pro další rozvoj.

A jak vypadají naše kurzy v praxi? V krátkém videu vám naše lektorky představí nejen svůj pohled na kariérové poradenství, ale i metody, se kterými rády pracují.

 

Reference od účastníků kurzů 

„Moc se mi líbilo střídání různých aktivit a způsobů sdělení nové informace. Pomohlo mi to otevřít oči a podívat se na věci jinak“ účastnice kurzu kariérové poradenství v praxi.

„Byla to hezká příležitost pochopit své přání, své sny, uvědomit své silné a slabé stránky. Naučila jsem se ocenit sama sebe. Pochopila jsem jaké stránky a jak mám rozvíjet“ účastnice kurzu osobního rozvoje.

„Líbil se mi neformální přístup, kreativní techniky a to, že při práci ve skupině jsme dostali zpětnou vazbu“ účastník kurzu lektorské dovednosti.