Aktuální nabídka

Kurzy pro kariérové poradce
Datum kurzu Název kurzu
21. 11. 2019
NOVINKA: Vedení poradenského rozhovoru
26. 03. 2020
23. 04. 2020
NOVINKA: Pracovní a kariérové poradenství pro sociální pracovníky
01. 10. 2019
80 hodinový výcvik kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
15. 10. 2019
24 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky
15. 10. 2019
16 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky
22. 10. 2019
05. 03. 2020
NOVINKA: Jak rozvíjet kreativitu ve školním prostředí
26. 11. 2019
NOVINKA: Využití kreativního psaní ve škole
17. 10. 2019
21. 05. 2020
NOVINKA: 16 hodinový kurz komunikace pro pedagogické pracovníky
18. 09. 2019
NOVINKA: 16 hodin manažerských dovedností pro ředitele a vedoucí pracovníky
23. 09. 2019
NOVINKA: 24 hodinový kurz stress managementu pro pedagogické pracovníky
24. 10. 2019
23. 01. 2020
Úvod do kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
19. 11. 2019
12. 05. 2020
NOVINKA: Rodina a škola - jsme na jedné lodi
12. 02. 2020
Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q
12. 03. 2020
Storytelling v kariérovém poradenství
25. 02. 2020
Skupinové kariérové poradenství
21. 05. 2019
03. 12. 2019
Využití obrázkových karet a fotografií v kariérovém poradenství
01. 10. 2019
21. 01. 2020
Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství
12. 09. 2019
19. 03. 2020
Úvod do kariérového poradenství
31. 03. 2020
Kariérové poradenství v praxi
Kurzy softskills pro každého
Datum kurzu Název kurzu
21. 11. 2019
NOVINKA: Režisérem vlastního života
31. 10. 2019
11. 06. 2020
Tajemství týmové spolupráce
30. 01. 2020
Efektivní vedení týmových porad
12. 12. 2019
16. 01. 2020
NOVINKA: Aktivní naslouchání
09. 09. 2019
16. 04. 2020
NOVINKA: Řízení týmů podle klíčového kvadrantu - kurz pro manažery
21. 11. 2019
28. 04. 2020
Asertivita v každodenní praxi
15. 10. 2019
28. 01. 2020
Komunikace bez hádek (základy nenásilné komunikace)
30. 09. 2019
Jak zvládat stres a mít víc prostoru na seberealizaci
16. 12. 2019
19. 03. 2020
Jak se bránit neférovým útokům
14. 11. 2019
06. 02. 2020
Prezentační dovednosti v kostce
11. 11. 2019
Time management IV. generace