Aktuální nabídka

Kurzy pro kariérové poradce
Datum kurzu Název kurzu
21. 11. 2019
NOVINKA: Vedení poradenského rozhovoru
26. 03. 2020
23. 04. 2020
NOVINKA: Pracovní a kariérové poradenství pro sociální pracovníky
15. 09. 2020
80 hodinový výcvik kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
15. 09. 2020
24 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky
17. 04. 2020
16 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky
26. 11. 2020
NOVINKA: Jak rozvíjet kreativitu ve školním prostředí
14. 05. 2020
29. 10. 2020
NOVINKA: Využití kreativního psaní ve škole
23. 03. 2020
05. 11. 2020
NOVINKA: 16 hodinový kurz komunikace pro pedagogické pracovníky
22. 10. 2020
NOVINKA: 16 hodin manažerských dovedností pro ředitele a vedoucí pracovníky
10. 06. 2020
NOVINKA: 24 hodinový kurz stress managementu pro pedagogické pracovníky
23. 01. 2020
17. 04. 2020
Úvod do kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
12. 05. 2020
03. 12. 2020
NOVINKA: Rodina a škola - jsme na jedné lodi
12. 02. 2020
Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q
03. 03. 2020
Storytelling v kariérovém poradenství
25. 02. 2020
Skupinové kariérové poradenství
05. 11. 2020
Využití obrázkových karet a fotografií v kariérovém poradenství
15. 10. 2020
Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství
02. 10. 2020
Úvod do kariérového poradenství
31. 03. 2020
Kariérové poradenství v praxi
Kurzy softskills pro každého
Datum kurzu Název kurzu
23. 04. 2020
NOVINKA: Režisérem vlastního života
11. 06. 2020
15. 12. 2020
Tajemství týmové spolupráce
30. 01. 2020
Efektivní vedení týmových porad
10. 09. 2020
NOVINKA: Aktivní naslouchání
16. 04. 2020
01. 10. 2020
NOVINKA: Řízení týmů podle klíčového kvadrantu - kurz pro manažery
21. 05. 2020
08. 10. 2020
Asertivita v každodenní praxi
03. 11. 2020
Komunikace bez hádek (základy nenásilné komunikace)
15. 06. 2020
30. 10. 2020
Jak zvládat stres a mít víc prostoru na seberealizaci
19. 03. 2020
19. 11. 2020
Jak se bránit neférovým útokům
06. 02. 2020
10. 12. 2020
Prezentační dovednosti v kostce
06. 05. 2020
25. 11. 2020
Time management IV. generace