Profesionalizace vzdělavatelů

Délka trvání

01.11.2018 - 31.10.2019

Donor

Erasmus+ Programme of the European Union

Anotace

Cílem projektu Profesionalizace vzdělavatelů v poradenství je zvýšit expertní kapacitu EKS v oblasti kariérového poradenství, posílení její udržitelnosti a získat inspiraci pro další rozvoj kariérového poradenství v ČR. Většina týmu, který se podílí na práci s klienty a metodické práci, se zúčastní zahraničních studijních stáží v oblasti kariérového poradenství a po návratu bude nové metody/přístupy a inspiraci sdílet v celém týmu. Zároveň podklady z kurzů budou sloužit k obohacení stávajících kurzů pro kariérové poradce i poradenství pro klienty.

Popis projektu

Profesionalizace vzdělavatelů v poradenství

MOBILITY

Mobility se skládají z kombinace mezinárodních kurzů zaměřených na přenositelné metody v poradenství. Mobility začnou v lednu 2019 a skončí v říjnu 2019. Jde o následující aktivity:

Únor 2019

  • Kurz Tecahing character: Positive psychology for every teacher, Ljublana, Slovinsko.

Březen 2019

  • Kurz Peer coaching as a sustainable source of professional development, Ljublana, Slovinsko 

Květen 2019

  • Kurz Teaching creativity at schools, inspired by Edward de Bono, Ljublana, Slovinsko.
  • Kurz Developing effective communication skills, Ljublana, Slovinsko.
  • Kurz , Kodaň, Dánsko.

EVALUACE A DISEMINACE

Evaluace bude probíhat průběžně během mobilit a po jejich skončení. Každý účastník/ice mobilit připraví krátkou prezentaci včetně fotodokumentace pro ostatní členy/ky a prezentuje ji na týmové schůzce. Následně realizuje interní workshop pro tým koncipovaný dle charakteru know-how a zkušeností které nabyl/a. O nové prvky budou obohaceny stávající kurzy pro kariérové poradce i poradenství pro klienty.  

Koordinátorka projektu: 

Markéta Cudlínová