Buďte In při integraci

Délka trvání

Červenec 2008 – Červen 2010

Donor

Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky a rozpočet hlavního města Prahy

Anotace

Vzdělávání bylo určeno všem, kteří se zabývají problematikou integrace etnických menšin a migrantů na území hl. m. Prahy. Po absolvování 3 tematických workshopů se zahraničními lektory následovala stáž v Londýně u partnerské organizace Praxis a návštěva dalších sociálních institucí věnujících se migrantům a migrantkám ve východním Londýně (státní a nestátní organizace, komunitní sdružení, svépomocné skupiny migrantů). V letech 2006 - 2008 proběhly celkem tři cykly a bylo proškoleno 37 osob. Významným přínosem projektu bylo rozvíjení dobrých vztahů mezi státními a nestátními institucemi a podpora jejich společných projektů. Dobrým příkladem je úspěšná spolupráce Úřadu městské části Praha 14 s Ministerstvem vnitra České republiky při integraci českých krajanů z Kazachstánu.

Popis projektu

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem Ćeské republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Místo realizace projektu: Praha