V práci otevřeno

Délka trvání

Září 2010 – Srpen 2012

Donor

Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita a z rozpočtu hlavního města Prahy

Anotace

Projekt v práci otevřeno byl zaměřen na podporu kvalifikovaných migrantů a migrantek, kteří hledají adekvátní uplatnění v České republice, avšak doposud jsou buď bez zaměstnání, nebo pracují na nekvalifikovaných či nízko kvalifikovaných pozicích, hluboko podúroveň jejich vzdělání a dosavadní pracovní praxe, často na pomezí šedé ekonomiky.

Popis projektu

V projektu jsme vyvinuli úspěšnou metodiku skupinového i individuálního poradenství a také curriculum vzdělávacího kurzu pro tuto cílovou skupinu. Kurzy byly založeny na interaktivním přístupu, účastníci a účastnice  trénovali reálné situace, kterým budou na pracovním trhu vystaveni, naučili se lépe komunikovat (mimo jiné díky získání odborné terminologie a doprovodným jazykovým lekcím, na kterých kromě gramatiky trénovali i frazeologii) a také prezentovat před skupinou či potenciálním zaměstnavatelem. V průběhu kurzu účastníci a účastnice mapovali své dovednosti a kompetence, učili se je využívat při hledání zaměstnání a každý z nich si sestavil kompetenční portfolio a akční plán, jak nově nabyté znalosti uplatní při hledání lepšího zaměstnání.
Součástí vzdělávání bylo i dvoudenní tréninkové assessment centrum, ve kterém si účastníci a účastnice mohli například vyzkoušet skutečný pracovní pohovor a získat po té zpětnou vazbu na svůj výkon. Celkem prošlo tímto výcvikovým centrem během 18 měsíců 38 osob a více než 40 % z nich pak našlo adekvátní zaměstnání.

V projektu jsme se rovněž zaměřili na školení tzv. multiplikátorů - tedy vybraných osob pocházející z komunit migrantů, ve kterých se také aktivně angažují. Školitelé a školitelky pak byli motivování, aby dále předávali získané informace členům a členkám svých komunit  Toto školení celkem  absolvovalo 46 osob, s tím, že někteří účastníci a účastnice navštívili všechna 3 školení.

Dále jsme na závěr projektu realizovali kulatý stůl, na kterém jsme zástupcům a zástupkyním neziskového i státního sektoru představili výsledky projektu. Účastníci a účastnice si mohli jednotlivé techniky použité v projektu vyzkoušet na vlastní kůži na jednom ze 3 ukázkových workshopů: 

  • Hledání vnitřního potenciálu a práce s úspěchy: praktická ukázka metod zaměřených na identifikaci a rozvoj silných stránek, zaměřeno na pozitivní sebeprezentaci na pracovním pohovoru.

  • Role kulturních hodnot při výběru zaměstnání: techniky zacílené na ujasnění si vlastního směřování v kariéře a volbu vhodné profese s ohledem na osobní a pracovní hodnoty.

  • Assessment centrum v kontextu vzdělávání cizincůVyužití metod výběrového řízení formou Assessment centra při přípravě cizinců na přijímací pohovor.

Výstupy

Místo realizace projektu: Praha

Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti