Práce jako cesta k integraci

Délka trvání

Únor 2015 - Říjen 2015

Donor

Operační program Praha - Adaptabilita a rozpočet hlavního města Prahy

Anotace

Cílem projektu je pomocí vzdělávání a poradenství podpořit migranty a migrantky při hledání pracovního uplatnění a při integraci na český trh práce obecně. Vzhledem k tomu, že tato cílová skupina je značně diverzifikovaná (délka pobytu v ČR, úroveň českého jazyka, pracovní zkušenosti, rodiče malých dětí, apod.) a nezřídka se ocitá na pokraji sociální exkluze, vyvinuli jsme pro ně komplexní vzdělávací program s různorodou nabídkou služeb a aktivit.

Popis projektu

Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Účastníci a účastnice si mohou vybrat z komplexní nabídky našich služeb, které jsou zaměřeny na osamostatnění se od závislosti na "klientském" systému. Zorientují se v měnící se pracovněprávní úpravě legálního zaměstnání a podnikání, naučí se důležitým znalostem a dobré sebeprezentaci vedoucím k získání zaměstnání, zlepší si český jazyk a dostanou informace potřebné k výkonu konkrétního povolání v ČR.

Aktivity:

  • intenzivní vzdělávací kurzy (včetně tréninku výběrového řízení formou assessment centra)
  • job cluby pro vzájemné sdílení
  • doplňková výuka češtiny
  • individuální kariérové poradenství
  • expertní konzultace
  • pracovní stáže
  • rekvalifikační kurzy
Místo realizace: Praha
 
Výstupy:
  • 70 proškolených osob
  • aktualizovaný e-learningový portál obsahující informace z kurzů pro distanční vzdělávání
  • kulatý stůl zaměřený na sdílení dobré praxe a s účastí zahraničního hosta pro přenos zkušeností
Tiskovou zprávu k zahájení projektu najdete zde.
Tiskovou zprávu k ukončení projektu najdete zde.
 
E-learningový portál zaměřený na hledání zaměstnání najdete zde.