Nastartujte svoji kariéru

Délka trvání

Leden 2020 – prosinec 2022

Donor

Projekt "Nastartujte svoji kariéru" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011614) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.

Anotace

Záměrem projektu je podpořit ženy hledající práci nebo ty ženy, které nejsou spokojeny ve své aktuální práci. Podporu poskytujeme ženám ve Středočeském kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a na Vysočině s ohledem na aktuální trendy na trhu práce v daném regionu. Účastnice projektu si zmapují své silné stránky a kompetence, vyzkouší si manažerské výběrové řízení, rozvinou manažerské kompetence a vytvoří si akční kariérový plán, s jehož naplňováním jim pomohou koučky a mentorky.

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit ženy na rodičovské dovolené k návratu na trh práce s ohledem na měnící se podmínky na trhu práce (digitalizace, robotizace, zánik tradičních profesí a vznik nových), ale zároveň i další ženy, které aktuálně hledají práci nebo ty ženy, které nejsou spokojeny ve své aktuální práci. Projekt má za cíl podpořit ženy v kariérním růstu, tak aby se uplatnily na vyšších, lépe placených a nestereotypních pracovních pozicích, a díky tomu snížit jak platovou nerovnost, tak vysokou nezaměstnanost matek malých dětí. Realizovány budou následující aktivity:

 • Analýza trhu práce a dopadů digitalizace na trh práce ve vybraných regionech – celkem 4 analýzy
 • Individuální kariérové poradenství a koučink probíhající průběžně po celou dobu projektu
 • Kurzy osobního rozvoje, postavené na metodě CH-Q, určené k hledání a doložení vlastních kompetencí a kvalit získaných v průběhu celého života
 • Nácvikové assesment centrum, které bude testovat manažerské kompetence účastnic v praxi
 • Workshopy zaměřené na rozvoj manažerských a komunikačních kompetencí nezbytných pro prosazení se na trhu práce
 • Mentoring od profesně úspěšných žen

Komu je projekt určen

Projekt se zaměřuje na ženy ve věku 18 - 64 let, které hledají práci nebo se chtějí posunout na lepší pozici ve své aktuální práci, případně se cítit lépe ve své aktuální pozici. Účast v projektu je umožňena ženám z krajů: Vysočina, Středočeský, Královéhradecký a Pardubický.

Konkrétní skupiny žen, kterým náš projekt pomáhá, jsou:

 • ženy s dětmi mladšími 15 let
 • zaměstnané ženy (jsou v pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru k organizaci)
 • ženy ohrožené na trhu práce
  • zařazené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů
  • ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců
  • migrantky
  • ženy do 25 let
  • ženy se zdravotním znevýhodněním
  • ženy ve věku 55-64 let

Výstup projektu

 • 120 proškolených osob
 • 4 realizované a zveřejněné genderové analýzy trhu práce v Kraji Vysočina, Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Koordinátor projektu

Lucie Tvrdíková

Váha: 
0