Nastartujte svoji kariéru

Délka trvání

Leden 2020 – červen 2022

Donor

Projekt "Nastartujte svoji kariéru" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011614) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.

Anotace

Záměrem projektu je podpořit matky malých dětí v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a na Vysočině k nastartování kariéry po rodičovské dovolené s ohledem na aktuální trendy na trhu práce v daném regionu. Účastnice projektu si zmapují své silné stránky a kompetence, vyzkouší si manažerské výběrové řízení, rozvinou manažerské kompetence a vytvoří si akční kariérový plán, s jehož naplňováním jim pomohou koučky a mentorky.

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit matky malých dětí k návratu na trh práce po rodičovské dovolené s ohledem na měnící se trh práce (digitalizace, robotizace, zánik tradičních profesí a vznik nových). Projekt má za cíl podpořit ženy v kariérním růstu, tak aby se uplatnily na vyšších, lépe placených a nestereotypních pracovních pozicích, a díky tomu snížit jak platovou nerovnost, tak vysokou nezaměstnanost matek malých dětí. Realizovány budou následující aktivity:

  • Analýza trhu práce a dopadů digitalizace na trh práce ve vybraných regionech – celkem 3 analýzy
  • Individuální kariérové poradenství a koučink probíhající průběžně po celou dobu projektu
  • Kurzy osobního rozvoje, postavené na metodě CH-Q, určené k diagnostice a doložení vlastních kompetencí a kvalit získaných v průběhu celého života
  • Nácvikové assesment centrum, které bude testovat manažerské kompetence účastnic v praxi
  • Workshopy zaměřené na rozvoj manažerských a komunikačních kompetencí nezbytných pro prosazení se na trhu práce
  • Mentoring od profesně úspěšných žen

Komu je projekt určen

Projekt se zaměřuje na rodiče s dětmi mladšími 15 let v těchto regionech: Vysočina, Královéhradecký a Pardubický kraj.

Výstup projektu

  • 120 proškolených osob
  • 3 realizované a zveřejněné genderové analýzy trhu práce v Kraji Vysočina, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Koordinátor projektu

Lucie Tvrdíková