Vzdělávání EKS

Délka trvání

červenec 2010 – únor 2012

Donor

ESF Operační program Praha Adaptabilita

Anotace

Smyslem projektu byla profesionalizace lektorského týmu EKS. V průběhu dvou let prošel celý tým řadou externích a interních školení. Výstupem jsou zpracované individuální plány rozvoje členů týmu, osobní portfolia a lektorská metodika.

Popis projektu

Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika obsahuje informace, nástroje, metody a tipy pro lektorskou práci. Odráží proces profesionalizace, kterým lektorský tým ESK prošel v letech 2010 -12.  Najdeme v něm výstupy ze školení, vlastní sestavené metodiky a rady jak efektivně školit odlišné cílové skupiny. Jsou zde popsány lektorské standardy a formuláře pro sestavování kurzů.