Kurzy kariérového poradenství

Obecný obsah

Kurzy jsou určeny všem zájemcům o kariérové poradenství, ať již z řad samotných poradců nebo těch, kteří o zapojení metod kariérového rozvoje do své praxe teprve uvažují. Při poradenské práci s klienty čerpáme inspiraci ze zahraničních metod „Career Management Skills“ (např. New Dots, Canadian Blueprint, atd.) a metody pro mapování kompetencí CHQ, ve které získal celý lektorský tým certifikaci. Rovněž vytváříme a publikujeme metodiky na základně vlastní praxe s různými cílovými skupinami.

V kurzech vám představíme osvědčené techniky zážitkového kariérového poradenství, které pomáhají odhalit skrytý potenciál klientů a najít pro ně vhodné pracovní uplatnění. Kurzy jsou akreditované při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministertvem práce a sociálních věcí. V roce 2012 jsme získali prestižní ocenění Národní cena kariérového poradenství v kategorii kariérového poradenství pro dospělé a v roce 2013 jsme obdrželi individuální cenu za lektorskou činnost v kariérovém poradenství.

Národní cena kariérového poradenství 2012

Reference / ohlasy z již realizovaných kurzů

„S EKS jsme začali spolupracovat při realizaci našeho projektu Informačně poradenské centrum dalšího vzdělávání. Vhled do poradenské problematiky a ukázky praktického výcvikunám otevřely cestu k našim dalším poradenským aktivitám.“

Související témata

Fotogalerie