Kde čerpají inspiraci lektorky EKS?

Markéta Cudlínová

Vzpomeňte si na kurz, školení či seminář, který jste v poslední době absolvovali. Bavila vás účast na kurzu? A co si z kurzu pamatujete? Každý má trochu jiný přístup a očekávání od dalšího vzdělávání. Obecně se dá ale říci, že procesu učení a zapamatování si nových informací napomáhá, pokud mají účastníci šanci aktivně se na vzdělávání podílet. A jak je tedy do výuky více zapojit? 

V EKS sázíme na partnerský přístup lektora k účastníkům a na zapojení kreativních technik. A kde čerpáme inspiraci a co nás v poslední době zaujalo?

Zapojení smyslů

Kromě zraku a sluchu jsme se rozhodli během výuky a poradenství zapojit i další smysly účastníků – tedy čich, chuť a hmat. Pro tyto účely jsme si nashromáždili nejrůznější předměty a postupně je zkoušíme během výuky či poradenského rozhovoru využívat (například oblázky pro evaluaci, vůně pro navození atmosféry).

Projektivní kartičky a fotografie

Velmi se nám osvědčila práce s tzv. projektivními kartičkami, kterých existuje celá řada. Opakovaně se nám totiž potvrzuje, že jeden obraz vydá za tisíc slov a lze je využít v libovolném tématu. Další obrázky, které jsou abstraktní i konkrétní, jsme si našli sami (například v starých kalendářích a na internetu).

Samozřejmě spoustu inspirace získáváme z knih zaměřených na další vzdělávání, interaktivní techniky a poradenství, z kurzů, kterých se účastníme a od samotných účastníků. A jak to vypadá, když zapojíme netradiční pomůcky do našich kurzů?