V jakých situacích mi může kariérové poradenství pomoct?

Helena Košťálová

Když malé dítě uvidí v lese spadlý strom, chce si ho přejít. Je-li strom příliš úzký nebo příliš vysoko, dítě nás požádá, abychom je přidrželi za ruku. Až dítě seskočí zpátky na rovnou cestu, už naši pomoc nepotřebuje. Velmi podobně funguje kariérové poradenství.  Lidé se v dnešní době často potřebují posunout dál, prozkoumat jiné pracovní příležitosti, ať už ze zvědavosti, z touhy po dalším rozvoji nebo z nutnosti. A pokud je nová situace pro ně náročná, rádi využijí během části této cesty pomoci kariérového poradenství.

V jakých situacích lze kariérové poradenství využít

„První krok proto, abyste od života získali to, co chcete, je rozhodnout se, co to je.“ (Ben Stein)

Lidé, kteří k nám na individuální konzultace přichází, se nachází v různých situacích a mají odlišné potřeby. V poslední době nás navštívila studentka posledního ročníku gymnázia, která si potřebovala ujasnit, jaký obor si zvolit; matka samoživitelka, která přišla o práci a nemá jasno v tom, jakou cestou se vydat dál; paní, která má jasný kariérní sen, ale neví, jak se k němu dostat; pán, který má obrovskou zkušenost v oboru, kterému se již ze zdravotních důvodů nemůže věnovat; mladá dáma, která pracovala naplno, až ji postihl symdrom vyhoření; mladý muž, který se potřeboval připravit na náročný pracovní pohovor či paní, která se připravuje na návrat do práce po 11 letech na rodičovské dovolené.

Jak probíhají konzultace

„Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu.“ (George Bernard Shaw)

Individuální práce našich poradkyň se proto vždy „šije na míru“ naším klientům. S někým nejprve mapujeme jeho silné stránky, s jiným hledáme argumenty pro sebeprezentaci. 

Někteří klienti si potřebují pojmenovat vnitřní bariéry, které jim stojí v cestě k úspěchu a najít způsob, jak se s nimi vypořádat. Součástí naší práce je i příprava na pracovní pohovor, sestavení dobrého životopisu a motivačního dopisu, nastavení plánu dalšího studia nebo nastavení fungujícího systému pro hledání práce.

 

A jaké jsou metody, které na konzultacích využíváme?

Tak jako se liší potřeby, se kterými k nám klienti přicházejí, i způsoby práce jsou rozmanité.   Někomu vyhovuje systematické třídění informací to tabulek, pro někoho je vhodnější strukturovaný poradenský rozhovor a jiní klienti potřebují svoje téma pro lepší pochopení vizualizovat- např. formou mentálních map, obrázků či prostřednictvím práce se symboly a imaginace.

Když bychom se vrátili k úvodní metafoře s přecházením padlého stromu v lese, pak úlohou poradce je nabídnout klientům takový způsob podpory, díky kterému udrží balanc a bezpečně se dostanou až do míst, odkud již mohou pokračovat sami.