4 důvody, proč zapojit techniky skupinového poradenství do vaší praxe

EKS

Pracujete s lidmi, kteří u vás hledají podporu při hledání zaměstnání nebo si chtějí ujasnit kam dál směřovat? Hledáte nové způsoby, jak rozvíjet kompetence vašich klientů? Zajímá vás jak aktivizovat a motivovat dlouhodobě nezaměstnané? Jedním ze způsobů, jak na to, mohou být techniky skupinového kariérového poradenství. A v čem je vlastně poradenství ve skupině specifické a v jakých situacích je vhodné jej využít?

Zkušenosti EKS s pořádáním skupinových kariérových kurzů při poradenské práci s klienty, kterým se z různých důvodů nedaří nalézt zaměstnání (ženy po rodičovské dovolené, čerství absolventi/ky škol, migranti/ky, osoby 50+) ukazují, že práce ve skupině přináší celou řadu benefitů.

1. Získání přehledu o svých silných stránkách: díky zážitkovým aktivitám a zpětné vazbě klienti/ky získávají hlubší přehled o vlastních schopnostech, dovednostech a znalostech, které následně cíleně využívají při řešení životních situací či hledání zaměstnání.

2. Umění své silné stránky přesvědčivě prezentovat:klienti/ky se během různorodých aktivit učí o svých silných stránkách hovořit a to včetně popisu konkrétních situací, kdy své silné stránky využili. A umět své silné stránky „prodat“ je základním předpokladem úspěchu nejen u přijímacího pohovoru.

3. Rozvoj komunikačních dovedností: v průběhu skupinových kurzů střídáme individuální aktivity s prezentace před skupinou, diskusemi ve dvojici či větší skupině, klienti/ky si tak výrazně zlepšují své komunikační a prezentační dovednosti.

4. Posílení sebedůvěry: díky citlivé zpětné vazbě od skupiny i lektorky klienti/ky získávají novou motivaci a odhodlání nejen při hledání zaměstnání. Opakovaně se nám totiž potvrzuje, že snaha o povzbuzení ze strany lektora je mnohdy méně účinná než postřehy samotných účastníků a podpůrná atmosféra ve skupině.

„Díky práci ve skupině jsem získala zpětnou vazbu, dozvěděla se, jak působím na ostatní a jaké silné stránky ve mně mohou vidět druzí, i když já sama si je neuvědomuji. Navíc kreativní metody mi pomohly objevit i věci, ke kterým bych pouhým racionálním uvažováním nedošla.“ Jitka T. absolventka skupinového poradenství

Organizujete skupinové poradenské kurzy nebo uvažujte o zapojení skupinových technik do vaší praxe? Přijďte načerpat inspiraci na nový kurz „Skupinové kariérové poradenství“. Pod vedením zkušených lektorek se seznámíte nejen se základní principy poradenství ve skupině, ale především si sami vyzkoušíte jednotlivé techniky, které budete moci aplikovat do své poradenské praxe.

Za komplexní poradenský přístup využívající techniky poradenství ve skupině jsme obdrželi ocenění Národní cena kariérového poradenství 2012.