Metodika EKS: nový přírůstek do vaší knihovny!

EKS

Co je to kariérové poradenství? Kde pomáhá, jaké jsou jeho limity a jak se liší od koučinku nebo terapie? Co by měl kariérový poradce umět a jak připravit klienty na budoucí svět práce? To je jen příklad otázek, se kterými se setkáváme v diskusích s profesionály či zájemci o poradenství. Odpovědi naleznete v naší nejnovější publikaci „Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století.“ Proč jsme se rozhodli knihu napsat, co nás inspirovalo a nakolik jsme si užili samotnou tvorbu? To vše se dozvíte v  rozhovoru s autorkami publikace Helenou Košťálovou a Markétou Cudlínovou.

Proč jste se rozhodly knihu napsat?

Helena Košťálová: Při přípravě knihy jsme s Markétou hodně diskutovaly o naší profesní cestě. Kariérové poradenství děláme v EKS už pár let a získat potřebné znalosti nebylo jednoduché. Dostupné literatury v češtině je poskrovnu, přitom poptávka po poradenských službách se postupně zvyšuje. Často se v roli poradce ocitnou experti z jiných oborů – učitelé, sociální pracovní či personalisté. A právě ti nejčastěji přichází na odborné kurzy, které v EKS realizujeme. Díky tomu víme, co jim v jejich poradenské praxi nejčastěji schází a jaké informace by ocenili.

Na co se tedy můžeme v publikaci těšit?

Markéta Cudlínová: V publikaci najdete nezbytná teoretická východiska pro základní ukotvení v kontextu, ale i praktické návody, jak aplikovat teorii při práci s konkrétním klientem a prostor pro reflexi vlastního profesního rozvoje. To vše jsme proložily našimi zkušenostmi z praxe.

Co vás při její tvorbě inspirovalo?

Helena Košťálová: V prvé řadě asi naše kurzy a workshopy. Bez ohledu na to, s jakou cílovou skupinou pracujeme, vždy respektujeme dosavadní znalosti a zkušenosti našich klientů. Nesnažíme se nikoho poučovat o naší nezvratné pravdě, kurzy stavíme na dialogu, nabídce nových informací a vzájemné výměně zkušeností. Vše, o čem mluvíme, si naši klienti mohou na kurzu rovnou vyzkoušet. Zásadní je pro nás využitelnost teorie v praxi. Tuto filosofii jsme posunuli do papírové formy, čtenáři mohou posoudit, na kolik se nám to povedlo.

Markéta Cudlínová:  V knize se také odráží překotný vývoj naší společnosti. Na jedné straně jsme svědky velkých a rychlých změn, které ovlivňují způsob naší práce, komunikace i soužití, na straně druhé vnímáme, že sektor výchovy a vzdělávání tyto změny příliš neflektuje. A jak tedy připravit klienty na budoucí svět práce? I to je téma publikace. Volnou inspirací nám také byly moderní interaktivní učebnice i knihy pro děti a mládež.

 

Komu je kniha vlastně určena?

Helena Košťálová: Všem zájemcům o kariérové poradenství, odborné veřejnosti a především těm, kteří poradenství s klienty přímo dělají, tedy poradcům-praktikům. Snažily jsme se ji napsat jasně a stručně, s důrazem na praktické využití. V neposlední řadě najdete v knize i otisk nás samotných – např. citáty z našich oblíbených knih a humor.

Markéta Cudlínová:  Velký prostor jsme zde nechaly pro interaktivitu samotných čtenářů- text je doplněn o drobná cvičení, prostor pro úvahy či poznámky. A myslely jsme i na to, aby byla kniha skladná a dala se tak snadno nosit v kabelce či batůžku.

 

Z čeho máte největší radost?

Markéta Cudlínová: Asi z toho, že ačkoliv zadání projektu znělo vytvořit „informační brožuru“- má naše metodika 55 stran. Každé psaní knihy je totiž veliká záhada a dobrodružství. Počáteční nápad se v průběhu tvorby tolikrát promění a na začátku nikdy nevíte, jak to všechno dopadne.

Helena Košťálová: Přesně tak. Původně měla být kniha zaměřená výhradně na hledání silných stránek. Když jsme ji ale začaly psát, začala se v textu objevovat další a další témata. Knihy mají zkrátka vlastní hlavu a tato se rozhodla být komplexní metodikou… Moc se mi také líbí grafika a hravé ilustrace, které text odlehčují.

A co byste závěrem vzkázaly čtenářům? 

Markéta Cudlínová:  Doufám, že kromě užitečných informací a nápadů do poradenské praxe, vás bude kniha i bavit. Jak se totiž můžete dočíst již v úvodním návodu na použití metodiky, do knihy je vhodné si zapisovat vše, co vás napadne, podtrhávat, kroužkovat, odložit na ni kávu či svačinu… prostě si ji užít!

Novou publikaci můžete získat v kanceláři EKS, její elektronická verze je ke stažení zde.

 

Metodika vznikla v rámci projektu  financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.