Narativní přístup: inspirace pro poradenskou praxi

Markéta Cudlínová

Když bude pět lidí vyprávět stejný příběh, nikdy to nebude stejné. Každý člověk má totiž svůj příběh, svůj subjektivní pohled na to, jak a proč se události staly. A právě na práci s příběhy staví narativní směr v poradenství. Výhodou tohoto přístupu je, že lze příběhy dále využívat jako prostředek ke změně nežádoucí situace. A protože nás tento přístup zaujal, pozvali jsme si do EKS dva terapeuty z brněnské skupiny Narativ. A co si ze společného dvoudenního školení odnášíme do naší poradenské praxe? 

“Člověk se chová jako stvořitel a pán jazyka. Přitom jazyk má člověka v hrsti.“ Martin Heidegger

Narativní přístup dává lidem možnost volby, otevírá nové příležitosti. Klíčová je zde práce s jazykem, zaměření na vztahy, do kterých klient vstupuje, a zohlednění kontextu, ve kterém se klient nachází. Práce poradce spočívá v tom, že dá klientovi prostor k novému vyprávění. Společně se svým klientem hledá další zápletky v příběhu a rozšiřuje možnosti pohledu na klientův život. Lidé nejsou ztotožňováni s jejich problémy, ani se nehledají viníci. Problémy jsou posuzovány jako externí prvky, které lze řešit.

Jak na to prakticky?

Jednou z technik narativního přístupu je externalizace - tedy oddělení problému od člověka.  Problém je chápán jako něco vnějšího, co v určité chvíli vstoupilo do života konkrétního člověka.Tento přístup výrazně ovlivňuje formu poradenských otázek. Rozhovor s klientem, který aktuálně řeší například nedostatek motivace v práci, by pak v narativní praxi mohl vypadat například takto:

  • Kdy jste poprvé zpozoroval/a, že se nedostatek motivace stal součástí vašeho života?
  • V kterých situacích vás nedostatek motivace ovládá?
  • Jaké komplikace vám nedostatek motivace v životě způsobuje?
  • Jaké jsou výhody a nevýhody nedostatku motivace?
  • Co si o sobě myslíte vlivem nedostatek motivace?
  • Co vás nedostatek motivace nutí dělat, co byste jinak nedělal/a?
  • Jaký vliv má nedostatek motivace na vaši práci?
  • Jaký vliv má nedostatek motivace na vaše vztahy (s kolegy/němi, rodinou, přáteli,…)?

Zaujalo vás toto téma? Sledujte pravidelně naše webové stránky- již v květnu vyjde naše nová Metodika pro kariérové poradce.