Diversity in Career Counselling (Diverzita v kariérovém poradenství)

Délka trvání

Září 2015 – Srpen 2017

Donor

Vzdělávací program EU Erasmus+ (Strategická partnerství v oblasti vzdělávání dospělých)

Anotace

Cílem projektu je mezinárodní výměna praktických zkušeností v oblasti kariérového poradenství napříč sektory. Mezi partnery jsou univerzity, vzdělávací instituce i komunitní centra. Projekt je zaměřen na sdílení přístupu i dílčích metod z různé perspektivy. Obsahem projektu je diskuse nad podobou kompetenčního modelu evropského kariérového poradce a metodická příručka využitelná pro kariérové poradce napříč zeměmi EU.

Popis projektu

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Partnerské organizace budou v průběhu projektu navzájem sdílet svoje praktické zkušenosti s realizací aktivit v oblasti kariérového poradenství, ať už se jedná o přímou práci s klienty, vzdělávání (budoucích) kariérových poradců či výzkumy s cílem najít styčné body i rozdíly vyplývající z kontextu prostředí. Společným tématem je rozvoj kompetencí kariérových poradců s ohledem na vývoj trhu práce v 21.století.

Aktivity:

  • 5 intenzivních mezinárodní setkání (včetně workshopů a studijních návštěv)
  • Závěrečný diseminační seminář
  • Práce na společném výstupu (metodická publikace)
  • Evaluace výstupů projektu a sebeevaluace vzdělávacího posunu všech účastníků

Místo realizace: Česká republika, Dánsko, Velká Británie

Výstupy:

  • Výměna zkušeností, metod a dílčích technik mezi partnerskými organizacemi
  • Metodická příručka pro kariérové poradce (v tištěné podobě v českém jazyce a v elektronické verzi v angličtině)