Cesta za sebedůvěrou

Délka trvání

Září 2016 - Srpen 2018

Donor

Projekt "Cesta za sebedůvěrou" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001158) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.

Anotace

Projekt se zaměřuje na řešení sociálního vyloučení a diskriminaci matek malých dětí, žen samoživitelek a nezaměstnaných žen v obcích Nového Města na Moravě a Dvora Králové nad Labem. Prostřednictvím komplexní nabídky dlouhodobých aktivizačních a rozvojových programů, doplněných o individuální konzultace, kterými projde 180 žen, dojde k jejich postupnému vymanění ze sociálního vyloučení a nastartování procesu změny. Projekt vychází z přímé poptávky žen a je podporován místní samosprávou.

Popis projektu

Projekt reaguje na problém sociálního vyloučení a diskriminaci matek malých dětí, žen samoživitelek a nezaměstnaných žen v menších obcích. Tyto ženy čelí více znevýhodněním, jejichž kombinace jim znemožňuje aktivně změnit svou nepříznivou společenskou a ekonomickou situaci. Při přípravě projektu jsme vycházeli z praxe EKS, z konkrétních kazuistik a ze souhrnných statistik ČSU.

Řešíme zejména:

  • nedostatek pracovních příležitostí z důvodu nízkého vzdělání, pobytu na RD, nemožnosti sladit péči o dítě/rodinné příslušníky a práci, dopravní nedostupnosti zaměstnání či specifika lokálního trhu práce vázaného na omezený počet zaměstnavatelů
  • chudoba a stigmatizace ve společenském složení menšího města
  • nedostatek informací/dovedností k řešení jejich situace
  • nedostatek pocitu vlastní hodnoty či společenské prospěšnosti

Přitom reagujeme na silnou potřebu změny mezi ženami, se kterými spolupracujeme, a to za podpory samospráv.

Náplní projektu jsou tyto aktivity:

  • dlouhodobá rozvojová práce s menšími skupinami žen (8 - 15) s časovou dotaci cca 60 h, která využívá unikátního metodického přístupu CH-Q
  • podpora účastnic při přípravách na aktivní působení ve veřejném prostoru města a regionu
  • podpora formou skupinových kurzů se zaměřením na osobní rozvoj
  • individuální konzultace (poradenství)

Výstupy projektu:

  • 120 proškolených osob
  • závěrečný seminář určený ke sdílení dosažených výsledků mezi oběma městy

Koordinátor projektu: 

Kamila Kačmáčková

Tiskovou zprávu k zahájení projektu najdete zde.

Aktuální informace o kurzech - termíny