Změňte to!

Délka trvání

Září 2012 – Červen 2014

Donor

Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita a z rozpočtu hlavního města Prahy

Anotace

Intenzivní vzdělávací kurz a kariérové poradenství pro uplatnění na českém trhu práce je určen pro kvalifikované migranty a migrantky s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy.

Popis projektu

Účastníci a účastnice absolvují přípravu a trénink na přijímací řízení formou Assessment centra. Naučí se pracovat se svými dovednostmi a rozvíjet své profesní i osobní kompetence, včetně sebeprezentace. V kurzu se seznámí s právy a povinnostmi cizinců na českém pracovním trhu a zúčastní se tematické jazykové přípravy v českém jazyce. Důležitou součástí projektových aktivit je individuální kariérové poradenství orientované na uplatnění na trhu práce. Absolventi/ky intenzivní části skupinového vzdělávání se dále schází v job clubech, které slouží ke sdílení zkušeností s hledáním práce a po nástupu do zaměstnání.

Místo realizace: Praha

Výstupy:

  • osobní kompetenční portfolio
  • akční plán pro pracovní uplatnění
  • zaměstnání a stáže
  • výukové CD se všemi materiály z kurzu upravenými pro samostudium

Tento projekt je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Evropský sociální fond
Praha & EU: investujeme do Vaší budoucnosti