Máte šanci zapojit se!

Délka trvání

Červenec 2011 – Duben 2014

Donor

Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR

Anotace

Cílem projektu je poskytnut migrantům a migrantkám dostatek znalostí a dovedností k posílení jejich ekonomické nezávislosti, soběstačnosti, samostatnému řešení problémů a využívání dostupných služeb souvisejících se začleněním na trh práce.

Popis projektu

Místo realizace: Plzeňský kraj

Vzdělávání probíhá ve třech úrovních, aby zohledňovalo jejich specifické potřeby. První dvě úrovně jsou nízkoprahové, tzn. otevřené všem zájemcům z řad cílové skupiny. Kurzy integrují výuku českého jazyka s obsahovou částí, která je zaměřena na praktické informace z každodenního života (s důrazem na místní reálie) a informace týkající se trhu práce. Třetí úroveň je zaměřena na migrantky se specifickými potřebami, především rodiče malých dětí. Obsahovou náplní je systematický rozvoj osobních kompetencí důležitý pro úspěšné zvládání profesního uplatnění a rodinného života.

Výstupy

  • Navigace světem práce (publikace je určena všem, kdo hledají práci, uvažují o změně zaměstnání či hledají rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, stejně tak ji lze ale využít při práci s klienty přímo v poradenské praxi).

Kniha je ke stažení také v anglickéruskéšpanělské a vietnamské verzi.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.