Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků v 21.století

Helena Košťálová

Patří kariérové poradenství na školy? A kdo by za něj měl zodpovídat? Kolik prostoru bychom mu měli věnovat? Není příprava příliš pracná? V jakém věku začít? Jak na to? A má to vůbec smysl?
Abychom podpořili nejen začínající kariérové poradce na školách, rozhodli jsme se ve spolupráci s Centrem Euroguidance uspořádat celodenní seminář Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků v 21.století.

Otázek, které se točí kolem diskuse o kariérovém poradenství na školách, je nespočet. A stále více pedagogů i dalších školních pracovníků má chuť pustit se do kariérního rozvoje studentů i žáků škol. Protože však kariérové poradenství nemá v ČR dosud silné zázemí, je řada jeho fanoušků trochu bezradná – kde začít, jaké techniky jsou vhodné, jaký přístup zvolit, na co klást důraz či kde si opatřit studijní materiály a pomůcky? Proto jsme na seminář přizvali kolegy z nejpovolanějších – zkušené matadory a držitele ocenění Národní cena kariérového poradenství.

Na úvodní otázku „K čemu je vlastně dobrá škola?“ odpověděla žačka deváté třídy ZŠ následovně: „…abychom mohli dělat, co chcem…“. A přesně toto je jedním z hlavních cílů kariérového poradenství – připravit co nejlépe dnešní mladou generaci na to, aby se mohli co nejlépe blížit představě o naplňujícím povolání, s ohledem na to, že se tato představa může v průběhu života měnit. Jakou roli v tom může sehrát škola?

Návod na řešení jsme zahájili úvodkariérové poradenství ve školách - Helena Košťálováním seznámením s kariérovým poradenstvím a aktuálními trendy na trhu práce. Nové technologie, vynálezy, globalizace, klimatické změny i migrace – to vše má přímý dopad na naši budoucí uplatnitelnost na trhu práce. Jak na to připravit mladou generaci popisuje prezentace Heleny Košťálové z EKS, Kariéra jako dlouhodobý proces.

Následovala burza nápadů na aktivity ve výuce. Zástupci pražské základní školy představili celou škálu možností, od drobných aktivit po celoroční projekty (Ochutnávka ze ZŠ Londýnská). Silvie Pýchová z EDUin představila koncept mapování kompetencí (a to nejen těch, které si odnášíme ze školy) a elektronického portfolia (Co umí nástroj „Co umím“?). Jak si poradit s rozšiřováním obzorů všem dětem bez ohledu na původ či pohlaví, jak se nenechat omezovat genderovými stereotypy, si mohli účastníci vyslechnout v prezentaci Gender Studies (Volba povolání bez předsudků).

Na odpoledních workshopech si učitelé vyzkoušeli konkrétní techniky a nástroje v praxi a odnesli si domů návody i pracovní listy využitelné ve výuce. V závěrečné panelové diskusi (Vize kariérového poradenství na školách) jsme se podívali na to, jaká opatření na podporu kariérového poradenství plánují státní instituce, školy i neziskový sektor.

seminář Kariérové poradenství na školách

Že diskuse na toto téma dlouho chyběla, nám potvrdil velký zájem, kapacita semináře byla naplněna více než dvojnásobně. Pro ty, jejichž zájem jsme nemohli uspokojit, chystáme alespoň sestřih z klíčových přednášek a panelové diskuse, který již brzy umístíme na našich webových stránkách. Seminář budeme rovněž opakovat - a to 8. listopadu v Brně! Prezentace jsou ke shlédnutí zde:

Fotogalerii ze semináře si můžete prohlédnout na Facebookovém profilu EKS

Související témata: Fotogalerie: