Jak na kariérové poradenství s dětmi na základní škole?

EKS

Diagnostika silných stránek je klíčová součást kariérového poradenství. Známe-li svoje silné stránky, dokážeme si mnohem lépe definovat své cíle, rozhodovat se o budoucím povolání či vzdělávání a také si díky tomu více věříme v náročných situacích. Nejúčinnější forma diagnostiky je prostřednictvím řízené sebereflexe.  A jak tuto techniku upravit při práci s dětmi, které nejsou motivované k dlouhé soustředěné práci s textem?

U dospělých postupujeme zpravidla tak, že po zážitkových aktivitách si každý účastník zpracuje sérií cílených otázek. Jiná situace je ale u dětí ze základních škol. Jak na to, abychom je zaujali a přitom dosáhli potřebného cíle? 

My jsme v kariérovém poradenství pro žáky šestých ročníků zvolili sérií 3 hodinových workshopů, kdy se děti učily objevovat a pojmenovat vlastní silné stránky i silné stránky svých spolužáků a to bezprostředně po zážitkových činnostech. Jako prostředek jsme využili skupinové aktivity, diskusi, prvky artefiletiky a dramatické výchovy. K závěrečné sebereflexi jsme využili filmovou tvorbu.

A jak to dopadlo? Podívejte se na ukázky krátkých animovaných filmů, které děti vytvořily.