Kariérové poradenství pomáhá v každém věku

EKS

Co se vám vybaví, když se řekne kariérové poradenství? Podpora, když nemám zaměstnání? Pomoc při rozhodování, jakou školu si vybrat? Intervence zaměřené na řešení problému, jsou samozřejmě součástí poradenství. Když se vás ale zeptáme na vaše zdraví, většina lidí s návštěvou zubaře  nečeká až do chvíle, kdy má v zubu díru velikosti hrachu. Stejně tak se vyplatí preventivní péče o vlastní kariérní dráhu. A právě proto se věnujeme kariérovému poradenství u dětí, a to nejen „až“ v osmých a devátých ročnících. 

Ve spolupráci se základní školou Londýnská jsme zpracovali cyklus několika setkání pro žáky šestých ročníků. Zaměřili jsme se především na hledání silných stránek, toho, co mne baví a jak to veřejně prezentovat. Právě tyto dovednosti totiž celoživotně přispívají k tomu, aby se člověk dokázal zorientovat na pracovním trhu, uměl si najít práci, která jej bude naplňovat stejně jako za ni získat odpovídající ohodnocení.

 

Děti si formou sebereflexe, diskuse a skupinové i individuální práce sestavily nejen seznam svých kompetencí a kvalit. Na hodinách jsme se bavili i o tom, proč naše silné stránky někdy fungují a jindy ne, zda je opravdu lze přenést do jiných situací a co pro to musíme udělat a které z nich jsou pro nás ty klíčové, které chceme rozvíjet i v budoucnu. 

Tak například na skupinových aktivitách si děti ověřovaly, na kolik jsou „týmoví hráči“ či zda se jim lépe pracuje individuálně. Díky zážitkovým hrám si zase mohly prověřit, které dovednosti jim pomáhají řešit „záludné“ úkoly, jak se jim pracuje pod časovým tlakem či nakolik se ztotožňují s názorem jejich okolí.

S ohledem na věk našich klientů jsme pracovali s hravými a kreativními technikami. A jak to vypadalo konkrétně? Podívejte se na ukázku krátkých animovaných filmů, ve kterých děti ztvárnily svoje nejoblíbenější dovednosti. Poznáte, které to jsou?