Poradenské služby

Obecný obsah

Nabízíme širokou škálu poradenských služeb na míru, které jsou určeny jak jednotlivcům, tak firmám a organizacím. Poradenství probíhá formou individuálních konzultací se specialistkami EKS v mnoha oblastech – od podpory při hledání nové kariérní cesty, po konzultace určené manažerům a vedoucím pracovníkům zaměřených na rozvoj týmu. Vybrat si můžete z následujících témat:

Kariérové konzultace při změně či hledání zaměstnání

Novinka! Chcete se objednat na kariérovou konzultaci? Prohlédněte si naši nabídku na nových webových stránkách.

Individuální konzultace jsou vhodné pro všechny, kteří uvažují o změně zaměstnání nebo stojí na životní křižovatce a potřebují se rozhodnout, kam směřovat. Každý člověk je největší odborník na svůj vlastní život, a proto je rolí poradce pomoci klientům v procesu sebepoznání a společně s nimi najít tu pravou cestu v další kariéře či vzdělávání.

Konzultace jsou určeny právě Vám, pokud hledáte odpověď na následující otázky:

 • Jak správně zvolit další vzdělávání?
 • Jaká práce je pro mne ta správná?
 • Jaké jsou možnosti hledání práce a kde nalézt zaměstnání mých snů?
 • Jaké jsou moje silné stránky?
 • Jak sladit můj pracovní život s mým soukromým?
 • Jak uspět na pohovoru a zaujmout svého budoucího zaměstnavatele?
 • Jak dosáhnout mých cílů?

Obsah a průběh konzultací

Konzultace kariérového poradenství se svým charakterem blíží koučingu. Délka je velmi individuální, zpravidla doporučujeme cca 2-3 dvouhodinová setkání, abychom společně s klientem dosáhli výsledku. Před zahájením konzultací vždy zjišťujeme konkrétní potřeby klienta, podle kterých konzultantka navrhne varianty možného postupu. Výsledná podoba zakázky vždy záleží na požadavcích a možnostech klienta.

Cena konzultace: 900 Kč/hod

Kdo konzultace vede

Konzultace jsou vedeny zkušenými lektorkami EKS, které mají praxi i vzdělání v oblasti skupinového a individuálního kariérového poradenství. Konzultace probíhají buď osobně, nebo distančně za využití moderních komunikačních technologií. Objednávka a více informací zde.

Upozornění: z individuální konzultace je možné se odhlásit pouze v pracovní dny nejpozději 24 hodin před jejím konáním (tzn. pokud se potřebujete omluvit z pondělní konzultace, je třeba tak učinit v pátek předchozího týdne). Při nedodržení dané podmínky klient zaplatí storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.

Konzultace pro poradce a kouče

Konzultace nabízíme také poradcům a poradkyním, kteří sami kariérové poradenství či koučink poskytují. Těm jsme schopni poskytnout odborné vedení, vlastní metodiku, možnost diskutovat individuální případy a řešit případné problematické situace. Nabídka je vhodná jak pro začínající poradce, tak i pro ty pokročilejší.

Cena konzultace: 1800 Kč/hod

Konzultace v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Tyto služby jsou zaměřené na firmy či organizace, které připravují či již realizují programy na rozvoj svých zaměstnanců. EKS používá model development centra, a to jak pro rozvoj vlastních zaměstnanců a zaměstnankyň, tak při práci s  klienty a klientkami. Tyto techniky umožňují mapovat kompetence klíčové pro úspěšné profesní uplatnění a prostor pro další rozvoj.
EKS získala v roce 2012 Národní cenu kariérového poradenství , kterou každoročně uděluje centrum Euroguidance při MŠMT. Hodnotitelé ocenili zejména důraz na cílený rozvoj dovedností k řízení profesní dráhy, který EKS uplatňuje při práci s klienty. Dále vyzdvihli propracovaný systém kombinace vzdělávání a poradenství, které EKS poskytuje a rovněž důraz na profesní růst vlastních zaměstnankyň a zaměstnanců.

V případě zájmu o kurzy pro vaše zaměstnance, kontaktujte kancelář EKS. Dojednáme s vámi přesné tematické zaměření, časovou dotaci i metody výuky. Cena vzdělávacího programu a bude stanovena v závislosti na počtu účastníků a předpokládané délce vzdělávání.

Školení a poradenství pro firmy a organizace na míru

Řešíte ve své firmě či organizaci poptávku po specifickém školení? Potřebujete proškolit své zaměstnance? EKS vám nabízí školení „na klíč“ v oblasti:

 • kariérového poradenství (například při práci s klienty)
 • výběru a řízení zaměstnanců
 • lektorských, prezentačních a komunikačních dovedností
 • sebeřízení
 • manažerských dovedností/leadershipu

Obsah i metody přizpůsobujeme potřebám a zájmu klientů a klientek.

Pokud vás zaujala naše témata, kontaktujte kancelář EKS, dojednáme s vámi přesné tematické zaměření, časovou dotaci i metody výuky. Cena vzdělávacího programu a bude stanovena v závislosti na počtu účastníků a předpokládané délce vzdělávání.

Související témata