Profily lektorek

Eva Kavková

Je zakladatelkou EKS. Vzdělávání dospělých se věnuje 12 let, a to především v mezinárodním kontextu. Spoluzakládala evropskou síť „Women and Work Net“, která se zaměřuje na podporu lektorek pracujících se znevýhodněnými ženami. Působila jako lektorka a koordinátorka v řadě mezinárodních projektů a také absolvovala profesní stáže v zahraničí. Velmi inspirativní zemí v tomto kontextu pro ni byla Velká Británie, kde strávila několik týdnů. Lektorování je pro ni prací i koníčkem zároveň. Propaguje principy inkluzivního vzdělávání, a ve svých lekcích sází především na interaktivitu a aktivní spoluúčast všech účastníků a účastnic vzdělávání.

Své mnohaleté zkušenosti s náborem a rozvojem zaměstnanců předává dále jak v kurzech pro personalisty a vedoucí pracovníky, tak i pro ty, kteří hledají zaměstnání. Učí v kurzech komunikace a osobního rozvoje. Rovněž se věnuje individuálnímu a kariérovému poradenství a realizaci Assesment center.

Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní a vzdělávací kariéry a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Rovněž absolvovala kurz Zážitkového kariérového poradenství podle metody Thomase Dienera,  trénink hodnotitelky Assessment center a Koučování pro manažery pod vedením PhDr. Oswalda Schorma.

Ivana Šindlerová

Je zakladatelkou EKS a také autorkou vzdělávacích metodik a kvalitativních výzkumů z oblasti flexibilní práce a slaďování osobního a pracovního života. Ze své dlouholeté zkušenosti s managementem vzdělávací organizace čerpá při vedení kurzů pro vedoucí pracovníky, zaměřených na výběr kvalitních zaměstnanců, rozvoj a motivaci týmů. V lektorské práci se dále zaměřuje na trénink dovedností pro uplatnění na trhu práce. Je hodnotitelkou assessment center a vede kurzy osobního rozvoje zaměřené na identifikaci silných stránek a jejich využití. Je aktivní propagátorkou time managemetnu IV. generace a nástrojů pro slaďování pracovního a osobního života. Věnuje se rovněž individuálnímu a skupinovému karierovému poradenství.

Inspiraci pro svou práci čerpá z přesvědčení, že každý člověk má v sobě skrytý potenciál, které je nutné objevit a využít. Ráda na sobě zkouší nové rozvojové metody, které poté používá při práci s klienty. Jejím heslem je, že učí pouze to, čemu sama věří a co má vyzkoušené.

Čerpá rovněž z několikaleté zkušenosti v mezinárodních projektech zaměřených na rozvoj potenciálu evropských žen. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní a vzdělávací kariéry a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Absolvovala řadu kurzů v ČR i zahraničí s cílem inspirovat sebe (a následně klienty v kurzech či při individuálním poradenství). V lednu 2013 nastoupila do výcviku v Rogersovské psychoterapii v PCA Institutu v Praze. Má dvě děti, manžela, práci, která ji baví, studium a koníčky… a docela se jí daří to vše skloubit.

Helena Košťálová

Vystudovala marketing a sociální management a více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. V EKS působí jako lektorka, metodička odborných kurzů a kariérová poradkyně. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje a vzdělávání znevýhodněných cílových skupin. Ve výuce se snaží prosazovat respekt a individuální přístup, miluje tvůrčí proces. V posledních letech ji nejvíce oslovuje kariérové poradenství, které realizuje formou skupinových aktivit i na bázi individuálního poradenství. Za úspěch považuje, když u svých klientů pozoruje osobní posun. Na práci s lidmi si cení zejména pestrosti a možnosti růst se svými klienty.

O své zkušenosti s poradenskou prací se ráda podělí v kurzech kariérového poradenství. Je také lektorkou kurzů osobního rozvoje určených zejména ženám a hodnotitelkou Assessment center. Velkou část své pracovní náplně věnuje individuálním konzultacím zaměřeným na kariérní a osobní rozvoj.

Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní a vzdělávací kariéry na úrovni 2 a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Absolvovala kurz Zážitkového kariérového poradenství podle metody Thomase Dienera, trénink hodnotitelky Assessment center a vzdělávací program STAGE: Staightening Self-Estimation in Adult Age. V současné době studuje distanční studium Stockholmské univerzity Kariérové poradenství  – teorie a praxe. Spolupracuje s Centrem kompetencí o. s. jako externí evaluátorka.

Helena je také historicky první výherkyní individuální ceny v soutěži Národní ceny za lektorskou činnost v kariérovém poradenství pro rok 2013.

Markéta Cudlínová

Vystudovala sociální práci a v EKS pracuje jako lektorka kurzů pro migranty a migrantky. Kurzy jsou zaměřené na integraci na trh práce, získání základních znalostí o životě v České republice a na osobní rozvoj. Na pozici lektorky bohatě využívá tříletou zkušenost se zajišťováním pracovních a pobytových povolení pro cizince a zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka.

Svou odbornou kvalifikaci si neustále rozšiřuje a doplňuje. V posledním roce se zaměřila převážně na metody kariérového poradenství a jak je lze propojit se vzděláváním. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Absolvovala trénink hodnotitelky Assessment center a vzdělávací program STAGE: Staightening Self-Estimation in Adult Age.

Lenka Němcová

V EKS pracuje jako lektorka a kariérová poradkyně. Věnuje se především tématům pracovního a osobního rozvoje. Ve skupinovém i individuálním poradenství klade důraz rozvoj potenciálu všech klientů a klientek. Své zkušenosti z poradenské praxe předává v kurzech pro zájemce o kariérové poradenství.

Dále se již od roku 2003 zabývá tématem migrace, kdy se začala věnovat dobrovolnickým projektům na podporu azylantů a v současnosti se zaměřuje na vzdělávání migrantů a migrantek. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní a vzdělávací kariéry na úrovni 1 a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Rovněž absolvovala kurz Zážitkového kariérového poradenství podle metody Thomase Dienera.

Žaneta Konečná

Unikátní schopností Žanety je propojování marketingu s psychologií. Čerpá zkušenosti ze své praxe v tvorbě značky a reklamy, které spojuje se znalostí psychologie a lidské osobnosti. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CHQ v oblasti mapování kvalit a kompetencí a certifikátu kariérové poradenství v praxi, akreditovaného MŠMT.

Dále se věnuje improvizačnímu divadlu a čerpá ze zkušeností studijních pobytů v Dánsku i Jižní Koreji. Její radostí je objevování světa i sebe. Ráda hraje společenské hry a jezdí kempovat.