Kariéra je jako stavebnice Lego

EKS

Chceme uspět na trhu práce, vydělat dostatek peněz, dělat něco, co nás baví, a ještě mít čas na svoje koníčky. Je to nedostižný ideál? Nebo je tu šance, že najdeme práci svých snů? Jak vykročit na profesní dráhu tím správným směrem a jak se v průběhu života vyrovnávat s novými situacemi nám může pomoci u nás dosud málo využívané kariérové poradenství.

Kariérové poradenství - služba, která pomáhá

Dnešní svět je velmi proměnlivý. Pracovat v jediné společnosti celý život už není příliš běžné. Větší flexibilita sebou ale na druhou stranu přináší větší nejistotu, protože naše budoucnost je mnohem méně předvídatelná a stabilní. A jak se tedy zorientovat ve všech příležitostech, které nám okolní svět nabízí? Kariérové poradenství usnadňuje lidem rozhodování ve zlomových situacích, podpoří znalost sebe sama, tedy především silných stránek, a nasměruje je ke kariérní volbě, která nejlépe odpovídá jejich představám.

Pro koho je kariérové poradenství určeno

Zdaleka ale nejde jen o tzv. první volbu povolání, určenou pro budoucí absolventy škol. Rozhodování o profesi nás totiž provází po celý život. Někdy měníme “jen” zaměstnavatele, někdy náplň práce či obor a jindy samotnou formu zaměstnání (například odcházíme na “volnou nohu” a zahajujeme podnikání).

Poradenství může ale hodně přinést i člověku s bohatými pracovními zkušenostmi. Kariérní růst totiž nemusíme chápat jen jako posun po pomyslném žebříčku v hierarchii firmy. Jde i o rozvoj směrem “do šířky”, tedy obohacování o nové zkušenosti při současném hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

O co se můžeme při rozhodování opřít

Základy můžeme stavět na důkladném sebepoznání. Každý z nás se totiž rodí s unikátním souborem silných stránek, které nás předurčují k velké řadě různých povolání. A i když si to neuvědomujeme, silných stránek máme pěknou řádku. Některé silné stránky postupně rozvíjíme, leccos trénujeme praxí. Důležité je, abychom je znali dobře a pracovali s nimi vědomě. Až totiž přijde čas rozhodování, můžeme se vrátit ke svému “seznamu silných stránek”, vyhodnotit vlastní posun a popřemýšlet, kde jinde ještě mohou uplatnit svou jedinečnost. Pokud nové povolání vychází z toho, co již umíme, je to určitě vhodnější cesta, než stavět “na zelené louce”, tedy rekvalifikovat se na zcela odlišné povolání a začínat znovu od nuly. Kariéra je totiž jako stavebnice Lego- stačí některé kostičky přesunout a některé doplnit, nemusíte je všechny vyhodit a kupovat nové.

A co řešíme na konzultacích nejčastěji?

Každý klient je v trochu jiné situaci. Někdo si potřebuje ujasnit, jakou cestou se vydat a někdo má naopak zcela jasnou představu, ale neví, jak se k zaměstnání svých snů dostat. „Každý z nás má skrytý potenciál, a také se říká, že každý je alespoň v jedné věci lepší než ostatní. Pak je třeba tyto své silné stránky objevit, jít si za nimi, slyšet vnitřní touhu a samozřejmě si naplánovat, jak dosáhnu toho, co si přeji v rámci svých možností. A jak na to prakticky, s tím vám může pomoci právě kariérové poradenství “ shrnuje své zkušenosti poradkyně Helena Košťálová.

Uvažujete o změně zaměstnání? Nevíte, jaká práce je pro vás ta správná a kde ji hledat? Vyzkoušejte individuální konzultace v EKS.