EKS se účastní debaty o budoucnosti kariérového poradenství

Helena Košťálová

Kariérové poradenství je stále ještě v české společnosti trochu popelkou a svou cestu k masovému využití si teprve hledá. Absence fungujícího systému, který by zastřešil veškeré poradenské aktivity, tuto situaci příliš neusnadňuje. Zatímco v řadě zemí Evropy je běžné, že lidé zásadnější změny své kariéry průběžně konzultují s kariérovým poradcem, v ČR se stále zaměňuje kariérní poradenství za asistenci při volbě povolání u školních dětí, případně povinnou návštěvu úřadu práce v případě nezaměstnanosti. Kariérový poradce ale poskytuje mnohem rozmanitější služby a spolupráce s ním může předejít situaci, kdy už je člověk nezaměstnaný nebo výrazně nespokojený s vývojem své pracovní praxe.

Co dělat, aby užitek kariérového poradenství pro jedince i společnost vnímali lidé, pro něž je služba určena? A jaká by měla být podoba kariérového poradenství v budoucnosti?
K nalezením odpovědí nejen na tyto otázky zorganizovalo centrum Euroguidance workshop nazvaný „Vize kariérového poradenství“. 10 odborníků z praxe diskutovalo budoucí podobu kariérních služeb. Výsledkem je definování společné vize a také seznam úkolů pro nejbližší období.

Znění vize je následující: „Kariérové (celoživotní) poradenství poskytuje lidem prostor, povzbuzení, oporu a inspiraci při hledání cesty životem, využití vlastního potenciálu a uplatnění ve společnosti.“

A jaký dojem z workshopu má lektorka EKS Helena Košťálová, která se diskuse zúčastnila?
„Je skvělé, že vůbec došlo k zahájení veřejné diskuse, po které budou následovat i další kroky, jak směrem k odborníkům, tak i laické veřejnosti. Společně definovaná vize je výsledkem konsensu po (chvílemi hodně bouřlivé) diskusi. Je dobře, že jsme si vyjasnili některé sporné body a odhalili bílá místa, která bude nutno řešit. Jde o první krok k nastavení spolupráce mezi aktéry kariérového poradenství a navržení fungujícího systému.“

worshop Vize kariérového poradenství

 

Související témata: Fotogalerie: