Podporujeme rozvoj center kariérového poradenství

Helena Košťálová

Služba kariérového poradenství stále nabývá na důležitosti. Již dávno nejde jen o nasměrování školních dětí ve smyslu „čím chci být“ či povinná návštěva na úřadu práce. Stále více lidí se musí vypořádat s faktem, že se ve své profesi častěji setkávají se změnami, ať už je to nová náplň práce nebo nový zaměstnavatel. A také stále přibývá lidí, kteří hledají zaměstnání, ve kterém by se mohli seberealizovat. Chtějí uplatnit své dovednosti a být v práci spokojeni.

V poslední době vzniká stále více nových poradenských center, která chtějí poskytovat komplexní služby a uspokojovat širší potřeby zájemců. Podpora je dnes dostupnější pro kohokoli, kdo vstupuje na trh práce. Můžete se tak setkat s nabídkou podpory při výběrovém řízení stejně jako s pomocí při ujasňování tématu „jaká práce je pro mě ta pravá“, jak odhalit svoje silné stránky, lépe se uplatnit v stávajícím zaměstnání nebo si posílit sebevědomí.

EKS vnímá rozvoj kariérového poradenství jako jeden ze svých hlavních úkolů. Hrdě se hlásíme k tomu, že jsme jednou z řady organizací, které poskytují ucelené kariérní a pracovní poradenství s ohledem na osobní situaci, ať už se jedná o absolventy, rodiče na rodičovské dovolené nebo zaměstnance hledající změnu.

Naši misi vnímáme ovšem i v širším smyslu. Jsme rádi, že můžeme podporovat vznik a rozvoj dalších nových poradenských center v celé České republice.

Kromě toho, že nabízíme vzdělávací kurzy pro profesionální poradce, poskytujeme také služby přímo na zakázku poradenským centrům. Součástí nabídky může být vzdělávání zaměstnanců center, asistence při tvorbě interních postupů poradenských služeb nebo supervize a výuka v praxi.

Mezi našimi klienty můžete nalézt například i Státní jazykovou školu v Plzni, která v rámci nového projektu zahajuje služby kariérového poradenství pro studenty a absolventy, osoby ohrožené nezaměstnaností i zaměstnance, kteří chtějí rozvíjet své klíčové dovednosti. Pro snazší rozjezd poradenského centra jsme připravili sérii vzdělávacích setkání, zaměřených především na nácvik vedení poradenského rozhovoru, na realizaci specifických metod a technik v poradenství a s důrazem na řešení konkrétních situací.

Vzdělávání probíhalo formou praktického nácviku reálných situací. Účastníci řešili případové studie a všechna cvičení si „vyzkoušeli na vlastní kůži“. Velký prostor byl věnován diskusi, ve které se budoucí poradci zajímali především o řešení kritických situací, či jak posuzovat potřeby klienta a které z nabízených metod by v konkrétním případě byly nejvhodnější.

Po intenzivním prezenčním vzdělávání pokračuje naše spolupráce distanční formou. Lektorky EKS jsou připraveny řešit prostřednictvím e-mailu další otázky, které mohou vyvstat až po zahájení vlastní poradenské činnosti.

Ostatně výsledek naší dosavadní spolupráce můžete posoudit i z hodnocení našeho klienta – hovoří Mgr. Tomáš Chochole (garant vzdělávání IPC DV): „S Evropskou kontaktní skupinou jsme začali spolupracovat při realizaci našeho projektu Informačně poradenské centrum dalšího vzdělávání, v rámci něhož se věnujeme také poradenské činnosti se zaměřením na další vzdělávání. Pracovníci EKS pro nás na míru připravili školení pro kariérové poradce, kteří s podobnou aktivitou neměli dosud velké zkušenosti. Vyhovovala nám flexibilita a snadná domluva na obsahu takového školení i individuální přístup, který EKS při konkrétních výukových lekcích uplatnila. Vhled do poradenské problematiky a ukázky praktického výcviku, které nám byly poskytnuty, nám otevřely cestu k našim dalším poradenským aktivitám.“

Těšíme se na další spolupráci a příště na shledanou možná i u vás, ve vaší organizaci.