Inspirace ze zahraničí – kariérové poradenství ve Velké Británii

Lenka Němcová

Kurzy EKS pro zájemce o kariérové poradenství nebo semináře EKS pro odbornou veřejnost na různých konferencích – v obou případech máte možnost setkat se s lektorkami EKS, které s vámi sdílejí své zkušenosti z poradenské praxe. Kde ale čerpají inspiraci ony samy? I pro ně je jednou z nejlepších možnost setkávat se s lidmi, kteří se kariérovému poradenství věnují. A to nejen v Česku, ale i v zahraničí.
 

V únoru jsem měla možnost zúčastnit se studijní stáže v anglickém Hemel Hempsteadu. Cílem mé cesty bylo centrum Community Action Dacorum, které je klíčovým hráčem na poli spolupráce dobrovolnických organizací, vzdělávacích institucí, komerčního sektoru a městské rady. Tato spolupráce je mimo jiné zaměřena na kariérní rozvoj a pracovní uplatnění místních občanů. Centrum je také poskytovatelem kariérového poradenství v rámci celonárodní britské agentury National Careers Service a díky tomu jsem se mohla setkat s tamními kariérovými poradkyněmi a získat informace o jejich metodách a zkušenostech.
Po vzájemném představení poskytovaných služeb a přístupu ke kariérovému poradenství jsme se shodly, že společným rysem naší práce je důraz na rozvoj „career management skills (CMS)“ – kompetencí důležitých pro řízení kariéry. Ze zkušenosti s účastníky/cemi vzdělávacích kurzů v EKS vím, jak je důležité věnovat pozornost schopnostem, které nám umožňují řídit po celý život vlastní kariéru. Hlavní výhodu tohoto přístupu vidím v situacích, kdy jsme nuceni čelit změnám v pracovním životě – a nejen v něm. Rozvinuté CMS nám dávají prostor na změny pružně reagovat na místo toho, abychom se stali jejich pasivními oběťmi a cítili se v pasti. S tímto přístupem pracujeme v EKS nejen s klienty/kami, kteří hledají cesty pro svůj další rozvoj ve stávajícím zaměstnání. Osvědčuje se i ve skupinovém poradenství zaměřeném na hledání práce v případě nezaměstnaných a proto jsme jej do našeho vzdělávání zapracovali a seznamuje s ním i odbornou veřejnost na našich kurzech pro kariérové poradce.
Ze studijní cesty jsem se také vrátila s řadou podnětů týkajících se systému hodnocení kvality služeb kariérového poradenství. Vůbec nejzajímavější je samotná existence jednotného systému hodnocení napříč celou Británií. Nazývá se Matrix Standard a musí jím projít všichni poskytovatelé kariérového poradenství v rámci služby National Careers Service. Některé z postupů hodnocení už mi v té době byly známy z praxe EKS. Například hospitace, spočívající v tom, že během sezení s klientem nebo klientkou tzv. „face to face“ poradenství je vedle samotného poradce přítomna nadřízená osoba, která po skončení sezení poradci poskytuje zpětnou vazbu na základě získaného pozorování. Hodnocení služeb klienty je získáváno mj. formou tzv. „follow-up“. Zpravidla po 6 měsících od ukončení poradenství jsou klienti požádáni o aktuální informaci – o své současné situaci a o přínosu poskytnutého poradenství. Praxí jsem zjistila, že toto pozdější kontaktování klientů už nemusí být vždy tak efektivní – často nám dotazovaní již neodpovědí. Britské kolegyně mě ale ujistily, že přes jejich propracovaný systém jednotného hodnocení narážejí v tomto bodě na stejné překážky.

Studijní cesta byla financována z programu SVES zprostředkovaného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy.