Zapojte kreativitu do své poradenské praxe. My Vám poradíme, jak na to!

Sandra Najmanová

Kurz kariérového poradenství hravou formou:

ZAPOJTE KREATIVITU DO PORADENSKÉ PRAXE!

Nabídneme Vám praktické nástroje pro využití kreativních technik v poradenství.

Datum: 28. 5. 2013, 9:00 – 15:00
Lektorka: Ing. Helena Košťálová

 
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen právě Vám, pokud:
  • Hledáte nové a kreativní způsoby, jak pracovat se svými klienty?
  • Chcete si v praxi vyzkoušet netradiční techniky v poradenství?
  • Chce vědět, jak odhalit skrytý potenciál svých klientů?

Co se na kurzu naučíte?
Kurz Vám nabízí nástroje pro využití kreativních technik v poradenství.

  • Ukážeme si způsoby, jak v poradenství využít výtvarné prostředky, videoukázky, deskové a karetní hry či dramaterapii.
  • Vyzkoušíme si metody a techniky, které kreativitu klientů podněcují, a vysvětlíme, jakým způsobem je využívat.
  • Odnesete si zásobník aktivit využitelných pro jakoukoliv cílovou skupinu.

Evropská kontaktní skupina obdržela ocenění Národní cena kariérového poradenství 2012 v kategorii kariérového poradenství pro dospělé.

Kdo vás bude školit?
Helena Košťálová vystudovala obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity, obor sociální řízení a rekvalifikace. Od r. 1995 pracuje v neziskovém sektoru v oblasti vzdělávání. Podílela se na implementaci řady mezinárodních projektů; na metodické přípravě vzdělávacích materiálů a publikací. Více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé.
Od roku 2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a oblast kariérového poradenství. V lekcích preferuje interaktivní metody, které navazují na dosavadní zkušenosti účastníků.
Svoji kvalifikaci si průběžně rozšiřuje účastí na odborných kurzech a zahraničních stážích. V současné době je studentkou distančního studia oboru Andragogika a personální řízení na Univerzitě Karlově.
Je jednou z prvních absolventek kurzu švýcarské metody kariérového poradenství CH-Q a v současné době se podílí na zavádění metody do ČR. Je členkou asociace Centrum kompetencí CH-Q.

Cena kurzu je 1950 Kč.

Jak se přihlásit?
V případě zájmu kontaktujte Sandru Najmanovou na tel: +420 774 454 528, nebo email: sandra.najmanova@ekscr.cz)