Kreativní techniky v poradenství otevírají nové cesty

EKS

Rozhovor s lektorkou EKS Evou Kavkovou

„Jak najít zaměstnání, ve kterém budu spokojená? To je otázka, kterou si bezpochyby klademe v určité životní fázi všichni. Jako kariérová poradkyně se snažím pomoci svým klientům na tuto otázku najít odpověď. A právě kreativní techniky propojené s  rozhovorem se mi při poradenství velmi osvědčují.“ říká Eva Kavková, lektorka kurzu Kariérové poradenství hravě. Co jsou to kreativní techniky, proč je propojovat s poradenstvím a jaké má zkušenosti z praxe Eva Kavková jsme zjišťovali během společného rozhovoru.

Pro koho je kurz Kariérové poradenství hravě určen a jak probíhá?

Kurz je připraven pro všechny profesionály, kteří se pohybují v oblasti kariérového poradenství (poradce, pedagogy, psychology).  Jeho cílem je inspirovat a ukázat, jak lze zapojit kreativní techniky do vlastní praxe. Výuka probíhá v malých skupinkách a je založena na sebezkušenosti- účastníci/ice si různé techniky vyzkouší sami na sobě. 
 
Proč vlastně zapojuješ kreativní techniky do poradenství?

Dnešní doba nabízí mnohem více možností, než bylo dříve, existuje nepřeberné množství cest, kterými se můžeme v kariéře ubírat, a paradoxně to pro nás znamená daleko větší zátěž. Velké umění je zorientovat se v nabídce existujících možností. Často se nabízí rychlé a na první pohled jednoznačné řešení a klienti na něj přistoupí. Pokud ale není pro klienta vyhovující, časem se objeví pocity nespokojenosti přerůstající až ve frustraci.

Asi nikoho nepřekvapí sdělení, že spokojený zaměstnanec podává nejen vyšší výkony, ale je také schopen svoji kariéru učinit dlouhodobě udržitelnou (tedy zajímá se o svůj další profesní rozvoj a sleduje dlouhodobé trendy). Kreativní techniky v poradenství umožňují podívat se na situaci jinak a vybrat si cestu, která je vyhovující právě pro mne.

Jak tedy hravé poradenství v praxi vypadá?

“Běžný” poradenský rozhovor spočívá v dialogu mezi poradcem a klientem, přičemž poradce obvykle používá techniky kladení otázek, doplněné případně o standardizované dotazníky. Já chápu kreativní techniky jako přirozenou součást tohoto procesu, není to aktivita přidaná navíc. Spíš bych to charakterizovala jako přístup, jakým rozhovor vedu. V praxi to probíhá tak, že např. v průběhu rozhovoru připravím fotografie, obrázkové karty či pastelky a nechám klienta, aby ke svým myšlenkám či pocitům přiřadil symboly nebo barvy.

V momentě, kdy dáme klientům prostor zamyslet se nad svojí kariérou trochu nestandardně, sami dochází k pochopení souvislostí, které jsou pro ně důležité a posléze také sami najdou řešení. Je to proto, že v tvůrčím procesu automaticky dáváme prostor kreativní pravé hemisféře, kterou v běžné “praktickém” životě potlačujeme, protože jsem vychování přistupovat k životu racionálně. Přitom právě v pravé hemisféře sídlí naše představivost a intuice, kterou kreativní techniky aktivizují a umožňují jít více “po podstatě”.

Chcete vědět více? Přijďte na kurz kariérového poradenství a zapojte kreativitu do své poradenské praxe!