Rovné příležitosti na každý den

Délka trvání

Září 2014- Listopad 2015

Donor

Nadace Open Society Fund Praha, Norské fondy Program Dejme (že)nám

Anotace

Cílem partnerského projektu tří organizací bylo motivovat většinovou ženskou populaci k zájmu o rovné příležitosti prostřednictvím originální publikace a zároveň podpořit skupinu žen na Vysočině k založení ženské organizace. Publikace byla propagována na regionálním semináři a konferenci v Praze a je i po skončení projektu šířena mezi cílovou skupinu.

Popis projektu

Projekt reagoval na problém nízkého genderového uvědomění, neinformovanosti a nezájmu nejširší skupiny žen žijících v regionech ČR (v menších městech a obcích), které se s tématem rovných příležitostí a ženských práv nemají možnost či motivaci blíže seznámit.

Došlo k navázání intenzivní spolupráce se skupinou žen z kraje Vysočina. Bylo realizováno několik workshopů zaměřených na rozvoj kompetencí jednotlivců a celé ženské skupiny, focus groups, které významně pomohly pojmenovat důležitá témata, která ženy z cílové skupiny ve svém životě řeší, akce pro veřejnost v regionu Vysočina, které se nejen zúčastnily, ale samy pomáhaly organizovat i ženy z cílové skupiny a akce pro klíčové osoby z oblasti RP v Praze.

Samy účastnice vytvořily ze svých řad tzv. jádrovou skupinu, která měla spolu s EKS na starosti plánování nově vzniklých aktivit. Zcela nad očekávání se tak uskutečnilo 7 setkání této jádrové skupiny, která s podporou 3 partnerských organizací zorganizovala nekolik osobnostně rozvojových aktivit a akcí zaměřených na volnočasové aktivity. Ve všech těchto aktivitách je navíc díky působení jádrové skupiny pokračováno i po skončení projektu. Až do samotného konce projektu se k ženské skupině při různých příležitostech přidávaly nové členky a zájemkyně o nabízené aktivity, počet zúčastněných osob v projektu celkem se tak vyšplhal na 75 osob.

Vydání publikace „(Ne)praktická žena“, doprovázené akcemi pro širokou a odbornou veřejnost (seminář v NMNM a konference v Praze) a intenzivní mediální kampaní, podpořilo dobré povědomí o skupině v regionu a o tématech, která řeší. O publikaci byl a je zájem opravdu na celostátní úrovni, což napomáhá medializaci výstupů projektu. O publikaci zdarma si můžete napsat na info@ekscr.cz, ke stažení ji najdete zde.

Na projektu se podílely tyto partnerské organizace:

 • EKS (vzdělávací a poradenská organizace)
 • Fórum 50% (obecně prospěšná společnost, která usiluje o vytvoření společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů v politice a ve veřejném životě)
 • DDM  v Novém Městě na Moravě (příspěvková organizace, která je zřízená městem Nové Město na Moravě a jejím cílem je nabídka volnočasových aktivit nejen pro děti ale i pro dospělé). 

Cílová skupina:     

 • ženy z malých měst a obcí
 • širší i odborná veřejnost

Aktivity a výstupy:

 • Vytvoření partnerství mezi 3 organizacemi 
 • Kurzy osobního rozvoje a genderové osvěty na Vysočině
 • Vydání originální publikace na téma rovných příležitostí (náklad 2000 ks)

Koordinátor projektu:

Martin Petráš

Tiskové zprávy:

 • zahájení projektu zde
 • semináři v Novém Městě na Moravě zde
 • ukončení projektu zde

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 

Nadace Open Society Fund Praha                  Norské fondy                        Program Dejme (že)nám šanci