Úvod do kariérového poradenství

Datum
17. 09. 2024
Čas
10:00 - 16:30
Cena
4 800 Kč
Počet volných míst
6-8 osob
Lektor/ka
Lenka Němcová
Místo konání
EKS, Bubenská 47, Praha 7
Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen všem zájemcům o kariérové poradenství (kariéroví poradci či ti, kteří o zapojení metod kariérového rozvoje do své praxe teprve uvažují).

Kurz je určen právě Vám, pokud:

  • začínáte s kariérovým poradenstvím a chcete se zorientovat v tématu
  • si chcete nacvičit základní techniky vedení poradenského rozhovoru a komunikace s klientem
  • se zajímáte o moderní přístupy v kariérovém poradenství

Obsah kurzu

Na kurzu se budeme zabývat různými přístupy v kariérovém poradenství a zaměříme se na to, jaké jejich výhody i nevýhody. Ukážeme si, jak můžeme v dnešním proměnlivém světě podporovat klienty na jejich kariérní cestě a jak posílit jejich zodpovědnost za vlastní život. Nacvičíme si techniky vedení poradenského rozhovoru a vyzkoušíme si další praktické metody (jako např. řešení případových studií, techniky identifikace kompetencí u klienta i prvky kreativních postupů). Každý účastník si vytvoří vlastní scénář první poradenské schůzky a naučí se jej využívat.

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV ČR.

Co se na kurzu naučíte:
  • co je „empowerment“ a jak jeho principy aplikovat v poradenství
  • jak využít zásady několika odlišných přístupů v poradenství ve vlastní praxi 

(Nejen) k tématu kariérového poradenství jsme vydali několik publikací, které najdete ke stažení zde.

Kdo vás bude školit:

Helena Košťálová více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. Od roku 2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a oblast kariérového poradenství. V lekcích preferuje interaktivní metody, které navazují na dosavadní zkušenosti účastníků.
Helena Košťálová je historicky první držitelkou ceny pro jednotlivce v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Porotci a porotkyně soutěže, kterou organizuje Centrum Euroguidance pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ocenili v roce 2013 výsledky její dlouholeté práce.

Kontakt:
Sandra Němečková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: info@ekskurzy.cz