Kvalifikační kurz pro kariérové poradce dle standardu NSK

Datum
15. 10. 2024
Čas
9:00 - 17:00
Cena
20 000,- Kč
Počet volných míst
10
Lektor/ka
-
Místo konání
EKS
Pro koho je kurz určen:

Připravte se s námi ke zkoušce Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu dle standardu NSK!

 

Věnujete se kariérovému poradenství a chcete v tomto oboru získat oficiální kvalifikaci? S poradenstvím začínáte a rádi byste si ukotvili vaše dosavadní znalosti do uceleného systému? Náš pětidenní kurz (40 hodin výuky) kombinuje teorii a praxi a připraví vás tak nejen na okruhy zkoušky, ale vybaví vás také klíčovými znalostmi a dovednostmi pro výkon profese kariérového poradce. Během pěti dnů vám přehledně představíme základní přístupy i moderní trendy v kariérovém poradenství. Provedeme vás labyrintem informačních zdrojů a ukážeme vám, jak se v nich zorientovat a efektivně v nich vyhledávat.  Velká část kurzu bude věnována praktickému nácviku, natrénujete si tak vedení poradenského rozhovoru a vyzkoušíte různorodé techniky vhodné pro individuální i skupinové poradenství.

Co se na kurzu naučíte:
  • Komplexní přípravu ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace dle standardů NSK.
  • Orientaci v základních kariérových teoriích i aktuálních trendech trhu práce 21. století.
  • Seznámení s vybranými přístupy v kariérové diagnostice, jejich přínosy a riziky a jak je při práci s klienty a žáky využít.
  • Zásobárnu individuálních i skupinových metod a technik, které rozvíjejí kompetence a na vlastní kůži si je vyzkoušíte.
  • Osvojení principů vedení poradenského rozhovoru, nácvik kladení otázek a zpětnou vazbu od skupiny i lektora/ky.
  • Ukotvení profese kariérového poradce z hlediska legislativy, etických a kvalitativních standardů, náplně práce a požadovaných kompetencí.
  • Přehled různorodých zdrojů kariérových informací i doporučení k samostudiu, které je nutnou součástí přípravy na zkoušku.