Vzdělávání dospělých tak trochu jinak

Lenka Němcová

Dnešní výkonnostní společnost klade velký důraz na efektivnost a profesní vzdělávání dospělých jakožto cestu ke zvyšování konkurenceschopnosti. Na jedné straně jsou vzrůstající nároky na kvalifikaci, na straně druhé nízká motivace k celoživotnímu vzdělávání. Taková je situace na poli vzděláváních dospělých v ČR, kterou letos v září prezentoval náměstek ředitele pro vzdělávání v OECD Andreas Schleicher. Co stojí za postoji české veřejnosti, která vzdělávání dospělých chápe převážně jako nutnost ve vztahu k hrozbě ztráty zaměstnání? Je možné, aby se v ČR vzdělávali dospělí z důvodu osobní odpovědnosti za vlastní budoucnost a aby jim vzdělávání v tomto procesu přinášelo radost a uspokojení (jako je tomu například v Dánsku)?

V EKS víme, že ano. Vydali jsme se cestou boření zažitých stereotypů o tom, jak vypadá tradiční vzdělávání dospělých. Frontální výuka a teorie nejsou naší cestou. Vytrácí se při ní jedinečnost člověka, kritické myšlení, a výsledkem jsou unavení lidé, kteří na kurzech usínají nebo se utíkají schovat do světa svých notebooků a mobilních telefonů. Cítí se být pod tlakem svých zaměstnavatelů, jsou unaveni ze své práce. Oproti tomu EKS nabízí způsob, jak přidat do vzdělávání formu aktivního odpočinku. Účastníci/e od nás odcházejí nabití energií a motivovaní k dalšímu rozvoji. Na kurzech si vybírají  konkrétní nástroje a návody na řešení svých profesních problémů, které mohou ihned aplikovat do své praxe.

Kreativní techniky ve vzdělávání umožňují podívat se na řešené téma z různých úhlů a vybrat si cestu, která je vyhovující právě pro konkrétního účastníka/ici. V momentě, kdy dáme vzdělávajícím se prostor zamyslet se nad tématem trochu nestandardně, sami docházejí k pochopení souvislostí, které jsou pro ně důležité, a posléze také sami najdou řešení. Je tomu tak proto, že v tvůrčím procesu automaticky dáváme prostor kreativní pravé hemisféře, kterou v běžném „praktickém” životě potlačujeme, protože jsem vychovávaní přistupovat k životu racionálně. Přitom právě v pravé hemisféře sídlí naše představivost a intuice, kterou kreativní techniky aktivizují a umožňují jít více „po podstatě”.

Zpětná vazba absolventů/ek našich kurzů říká, že pomáháme dospělým mít radost ze vzdělávání. Jak to děláme? V první řadě pracujeme se zkušeností vzdělávajících se. Nevnímáme dospělé jako nepopsané listy, které stojí v protikladu k všeznalému lektorovi. Přistupujeme s velkým respektem k tomu, co už účastník/ce kurzu zná, respektujeme jeho/její unikátní zkušenost a doplňujeme střípky do mozaiky – obohacujeme a rozvíjíme dosavadní poznatky. Za jedinečný přístup ve vzdělávání dospělých považujeme aktivní zapojení kreativních technik do samotné výuky.

Díky kreativním technikám můžeme i důležité informace předávat netradiční formou. Od rozmanitých výtvarných technik, reálných výukových pomůcek, přes práci s textem ve formě ukázek, citátů, metafor, práci s myšlenkovými mapami, po deskové a karetní hry. A to stále není vše. Pracujeme s interaktivní tabulí SMART, do vzdělávání zahrnujeme videoukázky a využíváme také postupy dramatické výchovy. Při tom všem ale stále dbáme na individuální potřeby vzdělávajících se. Všechno, co učíme, je zarámováno teoretickým východiskem, ale současně necháváme naše účastníky, aby si věci „osahali“ – vyzkoušeli na vlastní kůži. K tomu využíváme kreativní techniky a moderní výukové postupy, které umožňují praktický nácvik nabitých znalostí. Neučíme, že tyto techniky jsou jediné možné, ale necháme účastníky si je vyzkoušet a pak diskutujeme o tom, zda v nich vidí nebo nevidí přínos – podporujeme kritické myšlení a hledání alternativních cest pro efektivní vzdělávání. A jaké jsou ohlasy na naše vzdělávací metody? Účastníky/ce kurzů vzdělávání v EKS baví, vidí, že i odborné vzdělávání může být hravé a současně přínosné. Opakovaně se k nám vrací a z evaluací vyplývá, že naše kurzy mají dopad do praxe.

 

 

Související témata: Fotogalerie: