Slaďování a osobní rozvoj ruku v ruce

Ivana Šindlerová

Populární pojem slaďování práce a rodiny na nás dnes vyskakuje z médií, z úst politiků či političek i od zaměstnavatelů.  Všichni o něm hovoří, teorií a návrhů opatření je celá řada, ale jak vlastně prakticky slaďování dělat? Ivana Šindlerová, garantka kurzů slaďování a osobního rozvoje, vysvětluje, proč je jí toto téma blízké a proč se v kurzech osobního rozvoje zaměřujeme právě na ženy.

Slaďovat co, koho, proč?
Jak zvládnout děti, kroužky, víkendové plány u toho pracovat, ideálně dělat práci, která nás naplňuje. A kde vzít čas na osobní zájmy, koníček, práci na partnerském vztahu? Je to téma, které se týká nás všech, nejenom žen s malými dětmi. V dnešní době dorůstá tzv. sendvičová generace, která pečuje nejen o své děti ale zároveň o stárnoucí rodiče. Ano, můžeme se často cítit jako zmáčknutí mezi dvěma stranami, které nás potřebují. Ale co my? Kde brát energii? Na věc se musí prakticky. Více času nebude a méně povinností asi sotva. Je tedy třeba začít od sebe a naučit se v tom všem „chodit“. Je nutné se zastavit, ujasnit si, co vlastně od svého života očekávám, nebo co on očekává ode mne? Kurzy, které jsme připravili, jsou právě takovým praktickým návodem, jak si poradit.  Nejde o žádné teorie ani esoteriku.

Proč učím kurzy slaďování?
Při kurzech vycházím z praxe, ze zkušeností žen, z dostupných nástrojů na téma řízení času a také ze zkušeností vlastních. Všechno co jsem si kdy přečetla a na kurzech nabízím, jsem si sama nejdříve vyzkoušela. Mám dvě děti ve věku 7 a 6 let, dělám práci, která mě naplňuje, zároveň se snažím se rozvíjet a studovat. Je toho hodně, ale jde to. Nebylo tomu tak vždycky, sama jsem si musela sáhnout na vlastní hranice, abych pochopila, že je nutné si věci uspořádat.  Zaměřujeme se nejen na téma, jak to všechno zvládnout, ale také na období kdy se ženy vracejí do práce po rodičovské dovolené a potřebují si ujasnit, jak tuto změnu uchopit. Jenom krůček je potom k přípravě na přijímací pohovor a hledání nového zaměstnání.

Proč osobní rozvoj a proč pro ženy?
Se ženami pracuji už 11 let. Nejen jako s klientkami na kurzech, ale také s respondentkami ve výzkumech nebo s kolegyněmi, které si do naší organizace vybírám.  Potkala jsem za svou pracovní karieru celou řadu zajímavých žen v Čechách i v zahraničí. Šlo o migrantky, nezaměstnané ženy, ženy, které řešily celou řadu těžkých problémů, ženy vzdělané univerzitami i životem. Vždycky mě uchvacovala jejich houževnatost, nasazení, energie se vypořádat s náročnými životními zkouškami. Věřím v potenciál žen obecně a jsem proto, aby jich bylo více ve veřejných funkcích. Myslím ale, že by se ženy měly být schopné více prosadit, uvědomit si svou hodnotu, své kvality a stát si za nimi.

Co vám kurzy osobního rozvoje přinesou?
V kurzech osobního rozvoje se ráda podílím na objevování silných stánek našich klientek, ujasňování si životních hodnot a priorit, přehodnocování životních rolí… Každá z nás má skrytý potenciál, a také se říká, že každý je alespoň v jedné věci lepší než ostatní. Pak je třeba tyto své silné stránky objevit, jít si za nimi, slyšet vnitřní touhu a samozřejmě si naplánovat, jak dosáhnu toho, co si přeji v rámci svých možností. To vše na našich kurzech společně děláme.