Jarní termíny kurzů pro cizince

Marie Burdová

Na podzim jsme úspěšně odstartovali projekt „Jsme v Praze doma“ sérií kurzů komunikačních dovedností a osobního rozvoje. S kurzy pokračujeme i v roce 2020 a již nyní se můžete hlásit na jarní termíny. Kurzy jsou opět zcela ZDARMA.

 

Kurz komunikačních dovedností

Je pro vás někdy obtížné prosadit vlastní názor? Umíte správně reagovat na kritiku? A dá se vůbec naučit lépe a efektivněji komunikovat? Přijďte se přesvědčit, že to lze. Naučíme vás přijímat kritiku, naslouchat druhým i jednat asertivně. Kurz probíhá v českém jazyce, a je to tedy i jedinečná příležitost, jak si procvičit jazyk v reálných situacích.

„Doporučuji kurz Komunikačních dovedností každému, kdo se chce naučit reagovat na kritiku, znát svou hodnotu a nebýt závislý na cizích názorech.“   Účastnice kurzu Komunikačních dovedností pro cizince

Aktuální termíny a přihlášky

14.2. - 16.2. 2020

17.3., 24.3. a 31.3. 2020

15.5. - 17.5. 2020

2.6., 9.6. a 16.6. 2020

 

Kurz osobního rozvoje

Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí svou kariéru nasměrovat správným směrem a v souladu se svým osobním životem. Naučíte se rozpoznat a prezentovat své silné stránky a kvality, které jste získali během celého života. Vypracujete si svůj vlastní akční plán pro hledání vysněného zaměstnání. A to vše nenásilnou a kreativní formou.

„Kurz mi přinesl radost, úlevu a více pozitivního myšlení. Hlavně jsem si ale zvedla sebevědomí a zjistila, co všechno vlastně umím.“   Absolventka kurzu Osobního rozvoje pro cizince

Aktuální termíny a přihlášky

13.3. - 15.3. a 3.4. - 5.4. 2020

24.4. - 26.4. a 15.5. - 17.5. 2020

 

Informativní kurzy o právech a povinnostech v ČR

Od ledna 2020 startují i krátké informativní kurzy, na kterých se dozvíte důležité informace o životě v České republice. Zjistíte mimo jiné, na co máte právo jako zaměstnananec, jak funguje český zdravotní a sociální systém nebo jak začít podnikat.

Aktuální termíny a přihlášky

Jak hledat práci v ČR: 27.1., 3.2., 10.2. a 17.2. 2020

Podnikání a finance: 4.3., 11.3., 18.3. a 25.3. 2020

 

Kurzy českého jazyka

Kurzy českého jazyka jsou momentálně plně obsazené a další termíny budeme vypisovat na léto 2020. V případě zájmu o jazykové kurzy nás kontaktujte a zařadíme vás mezi zájemce. Kontakt: marie.burdova@ekskurzy.cz

 

Důležité informace

  • Kurzy jsou ZDARMA
  • Kurzy jsou určeny pouze migrantům/kám ze zemí mimo EU s bydlištěm na území hl. m. Prahy
  • Kurzy probíhají v českém jazyce
  • Je možné zúčastnit se více kurzů
  • V případě potřeby proplatíme náklady na hlídání dětí

Kontaktujte nás: Marie Burdová: tel.: 774 454 970, e-mail: marie.burdova@ekskurzy.cz

 

Kurzy jsou součástí projektu "Jsme v Praze doma" (číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011223), který je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.