Inspirace z konference Kariérové poradenství - nástroj do školy, do práce i do života

EKS

"Tento rok bylo publikováno asi milion knih. A dnes dopoledne (10 hodin ráno) již bylo na Googlu uskutečněno přes 2 miliardy vyhledávání. Deset nejvyhledávějších profesí za poslední rok před pár lety vůbec neexistovalo. Jak v tomto rychle se měnícím světe připravit děti na trh práce, když vlastně ani nevíme, která povolání budou existovat a která zmizí?" Takto odstartovala Helena Košťálová (EKS) konferenci Kariérové poradneství - nástroj do školy, do práce i do života, která se uskutečnila ve středu 7.6.2017 v Praze. Vystoupili na ní hosté nejen z České republiky, ale také třeba z Dánska a Velké Británie. Spolu s účastníky se pokusili najít odpověď, jak by mělo kariérní poradenství ve školách vypadat a kde čerpat inspiraci.

Na konferenci se setkali lidé z různých oborů od neziskových organizací, úřadů práce, krajských úřadů a učitelů na školách až po samotné kariérové poradce nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Všechny však spojovala touha po tom dělat dobrou práci a umět mladým lidem pomoci najít povolání, ve kterém se budou cítit spokojení. První blok konference se zaměřil na představení dobré praxe ze zahraničí, kde je kariérové poradenství běžnou součástí školní výuky a druhý nabídl praktické workshopy, ve kterých si účastníci mohli jednotlivé přístupy a metody vyzkoušet na vlastní kůži. 

Kariérové poradenství propojené s praxí

Britský pohled na věc přinesla například Nicky Moore z University v Derby, která prezentovala "Osm kritérií dobrého kariérového poradenství". Tato kritéria vznikla na základě výzkumu realizovaného v šesti zemích, ve kterých je kariérové poradenství ve školách na špičkové úrovni (např. Kanada či Irsko). Z výzkumu jasně vyplývá, že dobré kariérové poradenství nedělá jedna "magická rada", ale jde o to poskytovat poradenské služby konzistentně, kontinuálně a na míru potřebám konkrétních studentů. Velmi důležité je také propojování učiva s pracovní praxí a umožnění různé profese si vyzkoušet. Když totiž víte, co přesně dělá například vědec, lépe si předstvíte, jaké by to pro vás v roli vědce bylo.

Poradenství šité na míru 

Další britskou inspirací byla organizace Justice Prince, která představila program "Working Roots". Tento partnerský program  ke kariérovému poradenství je založen na zapojování znevýhodněných mladých lidí do komunitní výpomoci v kombinaci s poskytováním skupinového poradenství. Zcela zásadní myšlenkou tohoto přístupu je, že poradci, učitelé a další experti mnohdy přistupují k mladým lidem s vlastní jasnou představou, co tito lidé potřebují. Praxe nejen v Británii však ukazuje, že tento "expertní přístup" často vede k demotivaci mladých lidí vzdělání či poradenství se účastnit. Poradci a učitelé by proto měli mladým lidem více naslouchat, zjišťovat jejich názory a výuku i poradenství přizpůsobit jejich potřebám.  

Jak na diagnostiku bez testů

Českou republiku reprezentovala Ivana Šindlerová a Helena Košťálová z organizace EKS, která se zabývá kariérovým poradenstvím již 15 let. Helena vedla workshop s názvem Diagnostika silných stránek prostřednictvím sebereflexe. Právě na něm se účastníci dozvěděli, jak rozvíjet kariérní komptence u mladých lidí formou zážitkových aktivit a naučit je tak lépe se rozhodovat o svém dalším směřování. 

V samotném závěru konference byla pokřtěna nová kniha určená poradcům z praxe "Rozmanitý svět kariérového poradenství", která vznikla v rámci mezinárodního projektu EKS. Knihu je možné získat zdarma na našich stránkách nebo emailem info@ekscr.cz.  Přeložené prezentace k workshopům zahraničních hostů jsou ke stažení zde (Justice Prince, Nicky Moore, VIA University College).

 

Pokud jste konferenci nestihli nebo máte potřebu dozvědět se o kariérovém poradenství víc, přihlaste se na otevřené kurzy. Nejbližší z nich, zaměřený na využití obrázkových karet v poradenství se uskuteční již 26.6.17 a máme poslední dvě místa. Přihlásit se můžete zde.

 
Nově také připravujeme kurzy kariérového poradenství na míru pro školy a všechny novinky budeme průběžně uveřejňovat na našem webu. 

Projekt je součástí projektu "Diversity in Career Counselling", podpořeného Evropskou Unií.